Annons

Annons

Sitewide generic

HQ saknar 40 miljoner till domstols-förhandlingarna

"Det är styrelsens uppfattning att det ytterligare kapitalbehovet för att genomföra förhandlingarna i tingsrätten uppgår till omkring 40 Mkr."

HQ AB är noterat på Aktietorget, men har som enda syfte att driva stämningen mot bland andra Mats Qviberg och KPMG. Bolaget bildades efter att Fi återkallade HQ Banks tillstånd i augusti 2010.

9 februari planeras det brottmål som Ekobrottsmyndigheten driver mot Mats Qviberg, åtalad för grovt svindeleri, samt KPMG-revisorn Johan Dyrefors, som åtalas för medhjälp till grovt svindleri.

Brottmålet omfattar även Stefan Dahlbo, som var bankens ordförande, Mikael König, som var vd, och ex-ledamoten Kurt Lönnström. Samtliga tre åtalas för grovt bokföringsbrott och grovt svindleri.

Annons

Annons

Det civilmål som HQ AB driver mot Qviberg och KPMG med flera väntas starta först i november 2016 och pågå till juni 2017. HQ stämmer motparterna på sammanlagt 5 miljarder kronor inklusive ränta.

Men nu visar HQ:s rapport för fjärde kvartalet och helåret 2015 att bolaget bedömer att det behöver ytterligare 40 miljoner kronor för att kunna genomföra förhandlingarna i domstol.

"Det är styrelsens uppfattning att det ytterligare kapitalbehovet för att genomföra förhandlingarna i tingsrätten uppgår till omkring 40 Mkr", skriver HQ.

HQ bedömer att det är nödvändigt för att kunna driva målet även under 2017.

Styrelsen föreslår en nyemission med företrädesrätt om maximalt 98.819.928 aktier. Man räknar dock inte med att hela bemyndigandet kommer att behöva utnyttjas.

Rapporten är därmed ingen munter läsning.

Fjärde kvartalets resultat uppgick till -5.940 miljoner kronor (-4.295). Per aktie motsvarar det -0,02 kronor (0,02). För helåret 2015 blev resultaet -30.943 miljoner kronor (-20 168), medan det egna kapitalet upgick till 31.233 (9.927).

HQ skriver att man under 2015 lämande in åtta yttranden och tre nya expertutlåtanden till Stockholms tingsrätt.

HQ:s 2015

• Svea hovrätt avslår under första kvartalet motparternas begäran om att skadeståndsmålet ska avvisas. Högsta domstolen meddelar inget prövningstillstånd.

• Den muntliga förberedelsen påbörjas i civilmålen i december.

• HQ lämnar i oktober in nio yttranden och flera nya expertutlåtanden till tingsrätten. I huvudinlagan presenterar HQ argument för att Mats Qviberg och KPMG med flera har gjort sig skyldiga till grova felaktigheter och att de därför ska betala skadestånd på 5 miljarder kronor inklusive ränta.

• HQ vinner under samma månad bifall till att få ut handlingar från Carnegie i civilmålen. Beslutet har dock överklagats av Carnegie.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons