Annons

Annons

Sitewide generic

Paula-Hogeus-534.jpg

Paula Hogéus, partner, vd och Nordic Law Leader för EY Law

Hogéus blir nordiskt ansvarig för EY Law

Paula Hogéus, partner och vd för EY Law, är sedan den 1 januari 2017 även nordiskt ansvarig för EY Law. För Realtid berättar Paula Hogéus om hur hon ser på den nordiska verksamheten.

Paula Hogéus, som är partner och vd för EY Law och nu även nordiskt ansvarig för EY Law i rollen som Nordic Law Leader, anser att det finns en stor potential för EY Law på den nordiska marknaden.

– EY Law har närvaro i samtliga nordiska länder och idag har vi ett mycket starkt team inom EY Law Norden med cirka 100 jurister. Den nordiska verksamhetens kärnområde är M&A/private equity och vi arbetar nära EY:s transaktionsrådgivare ”TAS”. Vi har därigenom en fullt ut nordiskt integrerad tjänst inom M&A. Idag finns det inte riktigt någon på marknaden som kan erbjuda det, så där vill jag mena att vi är unika.

Hur ser utvecklingen ut för den svenska verksamheten?

– Vi upplever en stor efterfrågan på våra tjänster och EY Law expanderar. EY Law i Sverige har expanderat kraftigt det senaste året och har nu cirka 20 medarbetare. Idag började ytterligare tre medarbetare på vårt Stockholmskontor. För att möta efterfrågan inom finansiell reglering har vi bland annat rekryterat en erfaren medarbetare från Finansinspektionen. Vi har också rekryterat en senior jurist med bakgrund från bland annat Advokatfirman Vinge. Vi arbetar med generell affärsjuridik med fokus på M&A, bolagsrätt, fastighetsrätt, arbetsrätt och kommersiella avtal. Sedan några månader tillbaka hanterar vi också IT-rättsliga frågeställningar såsom outsourcing, IT-avtal och dataskyddsfrågor.

Tror du att det blir vanligare att revisionsfirmor startar juridisk verksamhet?

– Ja, det tror jag och man kan även se en sådan utveckling internationellt. Samtliga Big Four-firmor har law-avdelningar. Vi kan se att även andra revisionsfirmor går mot det hållet. Med närvaro i 75 länder har EY dock störst täckning globalt sett.

Betraktar ni advokatbyråer som era konkurrenter? 

– Vi är ett komplement till advokatbyråerna, men självklart konkurrerar EY Law med samtliga aktörer som tillhandahåller affärsjuridisk rådgivning.

 
 

Annons

Annons

Paula Hogéus

Paula Hogéus har varit verksam inom EY Law sedan starten 1 januari 2015. Dessförinnan var hon partner på advokatbyrån Delphi.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons