Annons

Annons

Sitewide generic

Hemligheten bakom Stäringes försäljning

Sörmländska Stäringe säteri är till salu för 150 miljoner kronor.

Mäklaren anger inte varför de fyra ägarsystrarna – varav en lever med Bonniers hövding och driver välrenommerad friskola – säljer. Realtid.se vet.

Stäringe säteri, en sörmländsk herrgård med historia tillbaka till Drottning Kristinas tid, är till salu.

Säljare av det aktiebolag som äger säteriet, Stäringe AB, är fyra döttrar till den 2006 bortgångne Robert Francke, som kommer ur en gammal dynasti och bland annat suttit som ledamot i SCA:s styrelse under 32 år. Den äldsta av döttrarna, Louise Westerberg, är sambo med Carl-Johan Bonnier, styrelseordförande i Bonnierkoncernens moderbolag Bonnier AB och bosatt på mediedynastins motsvarighet till Southfork, Nedre Manilla.

Annons

Annons

För 150 miljoner kronor får köparen av Stäringe en stor herrgård med byggnader från 1700- och 1800-talen: mangårdsbyggnad, tillhörande bostäder och ekonomibyggnader. Därtill finns ungefär 1.000 hektar skog, 119 hektar åker och 80 hektar naturbetesmarker.

I ett prospekt från mäklarfirman Areal beskrivs Stäringe som en historisk sörmländsk herrgård med vacker och ståtlig arkitektur, samt möjlighet till "goda jaktupplevelser". Även pool och plexipavetennisbana finns på ägorna.

– Intresset har varit väldigt stort så här långt. Vi har nog skickat ut ett par hundra prospekt och sedan har en hel del kikat på det på nätet. I slutändan kommer vi att ha tio till femton enskilda visningar, säger Karl Danielsson, mäklare och handläggare på Areal.

– Det här är en ganska lång process så något slutbud har inte kommit ännu. Vi förväntar oss att det blir klart vid midsommar. Det är ju inte som att sälja en bostadsrätt.

I prospektet står att gården tidigare var känd för sin mjölkproduktion, som var en av de största i Sörmland. Robert Francke var mjölkdriftspionjär, enligt en nekrolog i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, och introducerade såväl lösdrift och elektronisk foderstyrning. Tillsammans med Alfa Laval gjorde han Stäringe till en av Sveriges största mjölkproducenter. Numera bedrivs dock enbart köttdjursuppfödning. Den förvaltare som skötte mjölkkorna åt Francke arbetar numera åt Alfa Laval på deras utvecklingsgård Hamra utanför Stockholm.

Anledningen till att denna stolta mjölktraditioner avslutades nämns dock över huvud taget inte för spekulanter på Stäringe.

I stället berättas det i lokalpressen: Eskilstuna-Kuriren rapporterar att mjölkproduktionen avslutades ett halvår efter Robert Franckes död för tre år sedan, efter att hans fyra döttrar insåg hur stora ladugårdsinvesteringar som hade krävts för att bygga om för fortsatt mjölkproduktion:

Att renovera skulle ha kostat 30 miljoner kronor.

Mäklare Danielsson tycker inte att detta faktum behöver nämnas i prospektet: en eventuell köpare behöver enligt honom inte räkna med denna investering:

– Man har ju slutat med mjölkkor och istället valt att hålla på med köttdjur, och då behöver man inte den sortens ladugård. Därför behöver man inte göra den ombyggnaden.

Inte heller tror han att eventuella spekulanter är begivna på mjölkproduktion:

– Jag tror knappast att det är den typen av köpare som kommer. Jordbruket är en mindre del av Stäringe, skogen är större.

Ni har inte tänkt att ta in renoveringsbehovet i prospektet ändå, om en sådan köpare skulle vara intresserad?

– Nej.

Stäringe AB hade en nettoomsättning på drygt 5 miljoner kronor under 2008, enligt årsredovisningen. Resultatet för året låg på beskedliga 634 kronor efter att bokslutsdispositioner på 420.000 kronor hade tagits i anspråk. Resultatet efter finansnetto var alltså minus 419.000 kronor, vilket kan jämföras med 2,2 miljoner i förlust efter finansnetto året innan. Soliditeten var dock vid årsskiftet 2008-09 fortsatt hög, ca 66 procent, tack vare främst skogen.

Rörelsemarginalen var dock mer blygsam: en omsättning på 8,1 miljoner (ovannämnda 5 miljoner, plus tre miljoner i djurlagerförändring och "övriga rörelseintäkter") gav 200.000 kronor i rörelseförlust (2008: 8,4 Mkr resp minus 2 Mkr). Förlusterna har gjort att aktieägarna – Franckesystrarna – har lånat ut 2,5 miljoner till Stäringe AB.

Ekonomin ser dock inte värre ut för Stäringe än för andra motsvarande företag enligt dess revisor Bernt Arnmund på LR Revision, som på kontoret i Nyköping reviderar räkenskaperna för flera gods.

Styrelseordförande i Stäringe AB är Gunnar Palme, brorson till Olof och före detta vd i EQT:s pappersbolag Munksjö. Palme avgick efter bara ett år som vd under uppmärksammade former efter att tyska konkurrensmyndigheter gjorde en gryningsraid på misstankar om prissamarbete med konkurrenter.

Munksjö fick sedermera böta 200 miljoner kronor för detta, och eftersom Munksjö var barskrapat fick EQT betala – även Gunnar Palmes personliga böter, enligt SVT i april 2009.

Munksjös styrelseordförande ville vid beslutet om böter, våren 2008, inte uttala sig om enskilda individer, men sade att "vi kan konstatera att vd tog beslutet att lämna bolaget". Realtid.se har sökt Palme för en kommentar till denna implicita anklagelse, som tycks ha fått honom att hamna på undantag i dagens direktörselit: från en plats på topplistan över de mest välavlönade direktörerna och engagemang i bland annat Assi Domän och Atlas Copco strax efter millennieskiftet inskränker sig hans position idag till, utöver Stäringe, att han är ledamot i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia och i frilansjournalisten Margaret von Platens förvaltningsaktiebolag.

Realtid.se har sökt Louise Westerberg för kommentarer till skälet. Westerberg hänvisar till boutredningsman Magnus Kindstrand, advokat på Mannhemer Swartling, för kommentarer. "Jag kan inte det där", uttryckte Westerberg sig.

Kindstrand, i godsägarreportageboken Jorden de ärvde (Björn af Kleen, Weyler 2009) beskriven som en favoritadvokat bland godsägare och särskilt fideikommissarier, hänvisar till mäklaren för kommentarer.

Sara Johansson

sara.johansson@realtid.se

08-54 58 71 31

Martin Lindgren

martin.lindgren@realtid.se

08-54 58 71 33

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons