Annons

Annons

Sitewide generic

Hemfosa tar in 1,8 miljarder kronor

Syftet med  nyemissionen är att möjliggöra fortsatt lönsam tillväxt inom bolagets prioriterade områden.

Styrelsen för Hemfosa Fastigheter har beslutat att, under förutsättning av årsstämmans godkännande, genomföra en nyemission av stamaktier om cirka 1 800 miljoner kronor med företrädesrätt för Hemfosas stamaktieägare. Det framgår av av ett pressmeddelande från Hemfosa idag.

Syftet med  nyemissionen är att möjliggöra fortsatt lönsam tillväxt främst inom Hemfosas prioriterade område vilket är samhällsfastigheter på bolagets tre marknader Sverige, Norge och Finland.
 Nyemissionen omfattas av teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar motsvarande 36,9 procent av nyemissionen. De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den 14 april 2016.

– Hemfosas tydliga ambition är att fortsätta växa främst inom området samhällsfastigheter där vi etablerat en position som erkänd och kraftfull aktör. Vi ser fortsatt många intressanta affärsmöjligheter på våra tre geografiska marknader och vill skapa ett ökat förvärvsutrymme. Mot bakgrund av det genomför vi nu en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för våra befintliga stamaktieägare, säger Hemfosas vd  Jens Engwall.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons