Annons

Annons

Sitewide generic

Har en miljard till nya investeringar

Bure Equity redovisar sitt bästa helår någonsin och ser med tillförsikt på möjligheterna i en volatil marknad.

Investmentbolaget Bure har nästan en miljard kronor tillgängliga för nya investeringar, framgår det av bokslutskommunikén.

I vd-ordet skriver Henrik Blomquist att det trots marknadsläget finns goda investeringsmöjligheter.

-- Att den marknadsoro vi nu upplevt under starten av 2016 slår mot flera av våra noterade bolag är oundvikligt. Sen årets början har Bures substansvärde per aktie minskat med 4,8 procent. Paradoxalt nog ser jag denna marknadsoro med viss tillförsikt. Med grunden i Bures situationsbaserade investeringsstrategi tror jag vi kommer se fler intressanta investeringsmöjligheter i ett mer volatilt marknadsklimat, säger han.

Annons

Annons

Totalavkastningen i Bures aktie för helåret var 95 procent, jämfört med indexet SIX Return som steg med 10,4 procent. Det var investmentbolagets bästa år någonsin.

Bland annat ökade värdet på Mycronic och Vitrolife, de två största innehaven, sammantaget med 2,5 miljarder kronor. Omsättningstillväxten i de två bolagen uppgick till 23 respektive 41 procent och en vinsttillväxt på 95 respektive 67 procent.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2,9 miljarder kronor för helåret och resultatet per aktie blev 41,98 kronor.

Under det fjärde kvartalet blev totalavkastningen för Bureaktien 57,3 procent medan indexet steg med 6,3 procent.

Styrelsen föreslår en ordinarieutdelning om 1 krona per aktie samt en extra utdelning med samma summa.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons