Annons

Annons

Sitewide generic

Hannes Snellman snor Vinge på bolagsrättsexpert

Björn Kristiansson, börs- och bolagsrättsexpert och författare till flera böcker, byter efter bara ett år på Vinge arbetsgivare till Hannes Snellman, där han blir delägare. I Realtid.se förklarar han sitt beslut.

Björn Kristiansson är 42 år och kommer enligt Hannes Snellman ha en nyckelroll inom byråns nordiska transaktionsarbete. Under sina år på Linklaters, 2002 till 2009, arbetade han med jättetransaktioner som Old Mutuals köp av Skandia och Borse Dubais köp av OMX. Flera av de gamla arbetskamraterna från Linklaters jobbar idag på Hannes Snellman, vilket inverkade positivt på Kristianssons beslut att byta jobb, säger han.

Ett annat skäl till jobbytet är att han på Vinge bara i begränsad utsträckning jobbade med transaktioner: han var "Knowledge Manager", dvs ansvarig för att ta tillvara intern kunskap.

– Det kommer jag inte att vara på Hannes Snellman, tanken med bytet är att jag ska ha en mer klientorienterad roll än den jag hade på Vinge, säger Kristiansson till Realtid.se från sin bil: han är på väg till en advokatkurs på Fågelbro, eftersom han som delägare måste vara advokat – något han inte är idag.

Annons

Annons

Han anger vidare erbjudandet om att bli partner som ett tungt skäl till att han sade upp sig från Vinge i början av sommaren efter bara ett år på byrån för att på tisdag börja på Hannes Snellman.

Om det inte vore för det erbjudandet hade han stannat kvar länge på Vinge, säger han.

Kunde du i så fall inte förhandla dig till ett delägarskap på Vinge genom att nämna erbjudandet från Hannes Snellman?

– Jag vet inte, jag försökte inte.

Realtid.se testar att fråga Kristiansson om hans specialitet.

Vilket är Sveriges främsta aktiemarknadsoskick?

– Det är svårt att nämna något generellt oskick, men vi har en del problem med svenska regleringen för insideraffärer och marknadsmissbruk. Vi har en nationellt undermålig insiderlagstiftning med lappverk från gamla svenska regler och EU-regler, vilket ger problem i många avseenden, både rent praktiskt och för domstolarna när det gäller att lagföra människor.

Tänker du på insiderkillarna, att det var för höga beviskrav? Många kritiserade lagstiftningen ur det perspektivet.

– Nej, jag syftar mer på den tekniska regleringen, som gör det svårt för oss att anamma de europeiska principer som finns och är gemensamma för övriga EU-länder.

Hur gick rekryteringen till? Ringde Fredrik von Baumgarten (Hannes Snellmans chef), eller var någon headhuntingfirma inblandad?

– Det var byrån som ringde. Inte Fredrik, men andra som jag känner sedan tidigare.

Kan rekryteringen sättas in i något större sammanhang, till exempel att Hannes Snellman är mer framstående på aktiemarknadsrättsliga frågor än Vinge?

– Man är framstående bägge två, men man kan sätta det i samband med Hannes nordiska fokus. Och det är en framåt byrå där det verkar kul att jobba.

Är inte Vinge en framåt byrå?

– Jo, det är man också, men man är inte i samma expansionsfas som Hannes, man är snarare i en...

Kontraktionsfas?

– Nej, inte det heller. Man är väl inte i någon särskild fas.

Du var på Linklaters i sju år innan du gick till Vinge för ett år sedan. Har du märkt av någon kulturskillnad dem emellan?

– Egentligen är väl de flesta advokatbyråer någorlunda likadana. Linklaters har en mycket större administration, men å andra sidan oerhört starka verktyg för juristerna just därför, samt ett mer internationellt fokus och sätt att jobba på. Ärendena är ofta väldigt väldigt stora, medan Vinge är mer nationell, även om det också här handlar om stora transaktioner.

I ett pressmeddelande om rekryteringen säger Fredrik von Baumgarten:

"Rekryteringen av Björn Kristiansson tillför mycket värdefull kompetens och erfarenhet på två plan. Björn är en av de bästa inom såväl börs- och bolagsrätt som corporate governance och jag vågar påstå att det är få svenska jurister idag som kan matcha Björns kunskaper inom dessa områden, så naturligtvis är vi mycket glada över denna rekrytering som stärker vårt nordiska transaktionsteam ytterligare."

Hannes Snellmans Stockholmskontor startade 2009 och har idag omkring 60 jurister.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons