Annons

Annons

Sitewide generic

Han blir nytt justitieråd

Chefs-JO Mats Melin blir ordförande när Regeringsrätten byter namn till Högsta förvaltningsdomstolen.

Den 1 januari 2011 byter Regeringsrätten namn till Högsta förvaltningsdomstolen. Regeringen utnämnde på torsdagen chefsjustitieombudsmannen Mats Melin till justitieråd och ordförande, meddelar Dagens Juridik.

Tillträdesdatum: 3 januari, dvs efter valet, vilket gör att grundlagen kan ändras så att titeln regeringsråd – som gällt för ledamöterna av Regeringsrätten – kan ersättas av justitieråd (regeringsråd kommer försvinna och bli en historisk titel, förklarar en tjänsteman på nuvarande Regeringsrätten för Realtid.se).

Mats Melin har redan tidigare varit regeringsråd – utnämnd 2001 – samt bland annat hovrättslagman i Svea hovrätt.

Annons

Annons

Han var kanslichef i EG-domstolen mellan 1995 och 1999 – månadslön 1995: 90.000 kronor, enligt Månadens Affärer från 1995 i en artikel rubricerad "Svensktoppen i EU-byråkratin" – och var dessförinnan sekreterare i kommittén med uppdrag att utreda behovet av grundlagsändringar inför Sveriges anslutning till EG.

På JO:s hemsida står att följande ansvarsområden tillhör Mats Melin, som är en av fyra justitieombudsmän och den som står som chefsjustitieombudsman:

• Allmänna domstolar, Arbetsdomstolen, arrendenämnder och hyresnämnder; Domstolsverket

• Allmänna åklagare; Ekobrottsmyndigheten; Skattemyndigheternas enheter för brottsutredning enligt lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

• Polisväsendet (dock ej utlänningsärenden)

• Rättshjälpsmyndigheten, Brottsoffermyndigheten, Datainspektionen m.fl. myndigheter under Justitiedepartementet

• Tullväsendet

• Ärenden rörande JO:s kompetensområde, skrifter med oklara yrkanden.

Mats Melin blev omskriven 2005 då han i sin befattning som justitieombudsman avstod från att väcka åtal mot Säpo i samband med avvisningen av två asylsökande egyptier.

Mats Melin är gift med DN:s ledarskribent Annika Ström Melin.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons