Annons

Annons

Sitewide generic

lindwall_tingsratt534.jpg

Thomas Lindwall, Lindwall & Partners Foto: Stockholm tingsrätt, Lindwall & Partner
Thomas Lindwall, Lindwall & Partners Foto: Stockholm tingsrätt, Lindwall & Partners

Granitporten pudlar

Advokaten Thomas Lindwall och Advokatbyrån Lindwall & Partners jublar.

I början av december blev en hyrestvist mellan det noterade fastighetsbolaget Granitporten och Lindwall & Partners känd genom ett pressmeddelande från Granitporten. Bolaget hotade med en polisanmälan mot advokatbyrån och anklagade byrån för att otillåtet tagit klientmedel i anspråk. Nu har Granitporten dock kommit ut med en rättelse.

Granitportens styrelse skriver i ett pressmeddelande att man hämtat ett utlåtande från en sakkunnig jurist och då uppmärksammats på att pressmeddelandet man skickat ut ”i flera avseenden varit felaktigt”.

”Numera inser Granitporten att Lindwall & Partners ensidigt och utan Granitportens gillande ägt rätt att kvitta ut sin hyrsfordran mot uppburna klientmedel, särskilt som Granitporten stått i hyresskuld såväl före som efter kvittningen av klientmedel i fråga”.

Annons

Annons

Granitporten skriver även att man nu förstår att Lindwall & Partners inte kan polisanmälas.

”Granitporten ber om ursäkt för den olägenhet som förorsakats Lindwall & Partners och dess personal i följd av det felaktiga pressmeddelandet”, avslutar Granitportens styrelse.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons