Annons

Annons

Sitewide generic

"Gardell kan inte ta makten i Swedbank"

Swedbank har redan en stark huvudägar-gruppering anser sparbanks-makthavaren Oa Holfve som kommentar till att finansmännen Christer Gardell och Carl Icahn blivit nya storägare i Swedbank.

Klicka här för att gratis få Realtid.se:s nyhetsbrev Finans och försäkring varje vecka via e-post.

Holfve är styrelseordförande i Sparbanksstiftelsen Bergslagen som i sin tur äger Sparbanken Bergslagen.

Enligt Holfve äger de fristående sparbankerna som grupp 8-9 procent av Swedbank.

Annons

Annons

Därutöver äger Sparbanksstiftelserna som grupp 2-3 procent av Swedbank, enligt Swedbanks hemsida.

Under måndagsmorgonen framkom att Gardell (med sitt fondbolag Cevian) och amerikanaren Icahn nu har en ägarandel på 4-5 procent i Swedbank.

Vad tycker ni om att Gardell och Icahn nu är nya storägare i Swedbank?

– Nja, det är väl inga problem med det egentligen.

– Alla är välkomna aktieägare om de tror på banken, och det gör uppenbarligen Gardell och Icahn.

– Så det är bara bra att de har tillkommit i ägarkretsen.

Kommentar till att en del anser att Gardell/Icahn är ökända företagspirater? Vad tycker ni om de nu försöker ta makten i Swedbank?

– De kommer inte att kunna ta makten i Swedbank så länge de inte har en större ägarandel än de har.

– Man måste ha en majoritetsandel för att kunna ta makten i ett bolag, och det har de inte.

– Sparbanksstiftelserna, sparbankerna och även Folksam har tillsammans en ganska betryggande stor ägarandel i Swedbank.

– Så om Gardell/Icahn ska försöka ta makten i Swedbank måste de köpa ytterligare Swedbank-aktier för åtskilliga miljarder för att ha den möjligheten.

– Och det tror jag inte är speciellt realistiskt.

Tror du att det kan bli tal om strukturaffärer för Swedbank framöver genom att Swedbank kan komma att delta i uppköp och samgåenden?

– Ja, det är klart att det kan bli tal om det.

– Jag är helt övertygad om att det kommer fler strukturaffärer inom bankvärlden.

– Sedan tror inte jag att det blir inom det korta tidsperspektivet, utan i framtiden.

Vad för typ av strukturaffärer skulle det kunna bli?

– Vi lever i en föränderlig, global värld.

– Nordea är ju ett exempel på en bank som finns i flera länder, och man kan tänka sig andra sådana "kolosser" som också vill lägga beslag på banker i andra länder.

– Det tror jag inte är osannolikt något sätt.

Vilka kolosser då?

– Jag vet inte, men både amerikanska eller stora, europeiska banker.

– Däremot måste det nog gå lite tid innan någon sådan affär kan bli av.

– Många banker är ännu sargade efter finanskrisen, och har inte några höga aktiekurser.

– Ofta sker sådana här företagsköp genom att köparen betalar med egna aktier, och då måste man få upp aktiekursen först.

– Jag tror att det i så fall ligger ett antal år framåt i tiden.

Har du själv haft kontakt med Christer Gardell?

– Nej.

Totalt finns det 22 olika sparbanksstiftelser som var och en har sin egen styrelseordförande.

De fristående sparbankerna har en separat aktieägarförening för att hantera sparbankernas aktieinnehav i Swedbank.

Föreningen Sparbankernas Riksförbund vet mer om det, och Realtid.se söker den föreningen.

Lennart Ohlstenius är ordförande för Sparbankernas Riksförbund och svarar i telefon.

– Det finns ju många aktieägare i Swedbank, och vi välkomnar naturligtvis ett brett ägande i banken och ett intresse för bankens aktie, säger han.

I övrigt hänvisar Ohlstenius i ägarfrågor till Sven-Olof Karlsson som är särskilt ansvarig för Sparbankernas Riksförbunds aktieägarförening avseende de fristående sparbankernas ägande i Swedbank.

Men Karlsson svarade inte i telefon.

Enligt Swedbanks hemsida äger "svenska allmänheten" 12-13 procent av Swedbank.

Realtid.se får tag på småaktieägarnas förening Aktiespararnas vd Günther Mårder.

– Det man kan säga generellt kring Swedbank är att sedan Sparbanksstiftelserna fick ta ett steg tillbaka då Folksam tog över Swedbank-aktier från stiftelserna, så har ägarbilden kring Swedbank blivit mer osäker.

– Det öppnar upp för nya storägare att koppla kommandot.

– Och normalt kan man säga att tydliga ägare med en tydlig strategi är bra för aktieägarna.

– Swedbank är ett rätt öppet företag vad gäller ägarstrukturen.

– Med rätt små medel kan man få relativt stor makt i Swedbank, om man ser på ägarstrukturen för Swedbank jämfört med flera andra banker som har betydligt tydligare storägare.

SEB har Wallenbergarna, Nordea har det statliga ägandet samt Wahlroos och Sampo, medan Handelsbanken har Industrivärden och personalen som ägare.

Är det lämpligt för Swedbank med företagspirater som Gardell och Icahn som storägare?

– Jae...Man ska nog inte beteckna dem som företagspirater. Absolut inte.

– Det viktiga är väl att de sätter en agenda om sina avsikter med sitt ägande i Swedbank, och förmedlar ut den.

– Generellt brukar det vara bra för ett bolag med ägare som är pådrivande.

– Det brukar vara bra med olika typer av aktieägare, och det är viktigt att alla aktieägares intressen ska tas i beaktande.

– Sedan får inte kortsiktigt tänkande få övertaget över styrningen av ett bolag.

– Det måste finnas en långsiktighet.

– Och i alla affärer är det ju så att man måste tänka långsiktigt även för att det ska bli kortsiktigt bra.

– Ett bolag värderas ju hela tiden utifrån sina långsiktiga förutsättningar att generera kassaflöden.

Svenska staten äger via Svensk Exportkredit 3-4 procent av Swedbank.

Realtid.se får tag på Svensk Exportkredits kommunikationschef Johan Winlund.

Vad anser ni om att Gardell och Icahn nu blivit nya storägare i Swedbank?

– Vi har ingen kommentar till det.

– Vi äger som du säger 3,3 procent av Swedbank, och har inga kommentarer till ägarförändringarna i banken.

Vad har ni sagt om avsikterna med ert ägande i Swedbank?

– Vi betraktar oss inte som långsiktiga ägare.

Har någon frågat om den kan få köpa er ägarandel i Swedbank?

– Det kan jag inte kommentera.

Realtid.se söker Folksams presschef Andreas Jerat.

– I grund och botten välkomnar vi alla ägare i Swedbank, säger han till TT.

– Vi ser positivt på alla som vill investera i Swedbank.

Enligt Swedbanks hemsida äger Folksam 7-8 procent av Swedbank.

Skandia Liv äger 2-3 procent av Swedbank enligt Swedbanks hemsida.

Realtid.se får tag på Skandia Livs informationschef Annie Sebelius, och hon skulle återkomma med eventuella kommentarer eller kontaktuppgifter till rätt person där.

Sebelius hör senare av sig via mejl:

"Har sökt vår aktiechef men utan resultat tyvärr. Hon har fått dina frågor och kontaktuppgifter", skriver Sebelius i mejlet.

AFA Försäkring äger knappt 2 procent av Swedbank enligt Swedbanks hemsida.

Realtid.se får tag på AFA Försäkrings pressansvarig Rolf Eriksson som skulle återkomma vilket han gör senare.

– Vi brukar inte kommentera våra aktieinnehav generellt, säger han.

– Och det här som har hänt nu med Cevian och Icahn är en ägarförändring för Swedbank, så vi har ingen kommentar till detta.

Enligt Swedbanks hemsida äger AMF Försäkring & Fonder 3 procent av Swedbank.

Realtid.se har sökt AMF:s informationschef Stina Sandell.

Alecta äger 3 procent av Swedbank enligt Swedbanks hemsida.

Realtid.se får tag på Alectas kommunikationschef Liselott Ledin.

Hon skulle tala med folk och återkomma.

Senare hör Alectas vikarierande presschef Karl-Fredrik Jansson av sig.

– Vi kommenterar inte andra ägare i det här läget, säger han.

– Vi avböjer möjligheten att ge ytterligare kommentarer om det.

Realtid.se har sökt Cevian för kommentarer.

På Gardells agenda

När Christer Gardell går in som aktieägare i ett bolag via Cevian Capital, brukar följande frågor finnas på hans agenda:

• Att få bolag som anses ha för mycket pengar att betala ut mer till aktieägarna. (Volvo är ett exempel där Gardell bidragit till detta.)

• Att stycka upp bolag i delar i hopp om att få ut högre värden på det sättet (Perstorp och Old Mutual är exempel på där Gardell har lett/leder detta.)

• Att få ett bolag att bli uppköpt vilket ger aktieägarna en snabb vinst genom det höga uppköpsbud en köpare brukar betala. (ASG, Svedala, Skandia och Lindex är exempel på när Gardell fått till det.)

Swedbanks största aktieägare

1) Folksam försäkring 7,8%

2) Fristående Sparbanker 7,3%

3) Swedbank Robur Fonder 4,6%

4) Svensk Exportkredit 3,3%

5) AMF Försäkring & Fonder 3,0%

6) Alecta 3,0%

7) Sparbanksstiftelserna 2,8%

8) Skandia Liv 2,5%

9) Swedbank personalstiftelser 1,9%

10) AFA Försäkring 1,9%

Utländska ägare 26,4%

Övriga svenska institutioner 22,7%

Svenska allmänheten 12,7%

Uppgifterna kommer från Swedbanks hemsida och avser röstandelar.

SIS Ägarservice uppges som källa och det står att uppgifterna är per den sista juli 2010.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons