Annons

Annons

Sitewide generic

Företagsledare ser mörkt på framtiden

Mer pessimistisk syn på tillväxtmöjligheter än i fjol. Kina, Europa och geopolitisk ovisshet oroar företagsledarna.

Pwc har, för 19 året i rad, frågat företagsledare världen över om deras syn på ekonomin, det egna företagets möjligheter och utmaningar. Undersökningen "CEO Survey" presenteras i dag på World Economic Forum i Davos.

På global nivå har andelen optimistiska företagsledare som tror på en förbättrad global tillväxt sjunkit till 27 procent, jämfört med förra årets mätning. Det är en försämring med 10 procentenheter.

Samtidigt har andelen pessimister som tror på en försämrad global tillväxt ökat med 6 procentenheter till 23 procent.

Annons

Annons

– Precis som i förra årets mätning fortsätter trenden med en ökande andel pessimistiska företagsledare och närmare en fjärdedel av de tillfrågade tror nu att den globala tillväxten kommer att försämras de närmaste tolv månaderna. Det här gäller dessvärre även bland svenska bolag där pessimisterna blivit fler på bekostnad av de som tidigare såg en oförändrad ekonomisk tillväxt, säger Peter Nyllinge, vd Pwc Sverige, i en kommentar.

Bland svenska företagsledare är andelen optimister, liksom i fjol, 33 procent. Däremot har de som tror på en oförändrad global ekonomisk tillväxt backat med 10 procentenheter till 47 procent.

Bland företagsledare är dock cirka 35 procent "mycket säkra" . Men det är en tydlig försämring jämfört med 2014.

– På kort sikt pekar företagsledare globalt på risker för överreglering, geopolitisk osäkerhet, tillgång till nyckelkompetens och cyber security-hot. Svenska företagsledare oroar sig också för den europeiska skuldkrisen och ett ökat skattetryck. Allt sammantaget bidrar starkt till ett mindre gynnsamt näringslivsklimat, säger Peter Nyllinge.

Den enskilt vigtigaste marknaden – vad gäller tillväxtutsikter närmaste året – är enligt 56 procent Tyskland följt av USA, 39 procent, och Kina, 25 procent.

Mexiko och Förenade Arabemiraten är också med på tio-i-topplistan, medan Australien och Indonesien fallit ur.

79 procent är oroliga för överregleringar och 74 procent för geopolitisk ovisshet.

Skuldkrisen i Europa och risk för ökad skattebörda anges också som stora orosmoln, medan 73 procent räds den kinesiska ekonomin nedgång.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons