Annons

Annons

Sitewide generic

Fler storbolag inför incitamentsprogram

Antalet aktiesparprogram ökar mest.

Enligt en ny rapport från konsultbolaget PWC beslutade mer än hälften av Large Cap-bolagen om att införa nya incitamentsprogram under årets tre första kvartal. Total 78 procent av storbolagen har långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram. Den siffran är större än på många år, enligt PWC.

Totalt sett ser det lite annorlunda ut. Sett över samtliga börsbolag fattades beslut om 109 nya incitamentsprogram de första tre kvartalen. Av samtliga börsbolag fattade 27 procent av bolagen beslut om att införa sådana program. Andelen är något lägre än 2012. Sett över de senaste fem åren var 2011 toppåret, totalt sett, då strax över 30 procent av börsbolagen beslutade om nya incitamentsprogram. I år har 52 procent av de svenska börsbolagen pågående program.

Andelen aktiesparprogram ökar medan antalet personaloptioner minskar, och prestationskraven för programmen har förändrats. Mål knutet till bolagets totalavkastning är inte längre lika vanligt som tidigare. Trenden är i stället att en anställds intjänande av aktier relateras till rörelseresultat eller kvalitativa mål kopplade till verksamheten.

Annons

Annons

– Särskilt tydlig är förändringen i jämförelse med föregående år när det gäller antalet prestationsaktieprogram. En del bolag har frångått krav på att deltagarna måste göra en egen investering för att få delta i de långsiktiga incitamentsprogrammen. Som exempel på det ser vi att det finns bolag som har valt att införa prestationsaktieprogram eller kontantbaserade program med uppskjuten utbetalning, säger Magnus Lidén, ansvarig för incitamentsrådgivningen vid PWC, i en kommentar.

Vad beror det på att antalet program bland storbolagen ökar?

– Generellt kan man säga att bolagen tror på den här formen av rörlig ersättning, säger Magnus Lidén.

En övervägande del, 70 procent, av incitamentsprogrammen har en löptid på tre år vilket följer Svensk kod för bolagsstyrning som innehåller ett krav på att tiden mellan att ett avtal skrivs och en aktie får förvärvas inte får vara mindre än tre år.

– De flesta bolagen väljer att följa koden för att slippa lämna särskilda förklaringar till varför man har frångått koden i årsredovisningen, säger Magnus Lidén.

Endast omkring 10 procent av börsbolagen har incitamentsprogram som rör hela personalstyrkan. De flesta riktar sig enbart till personer i ledande befattningar.

PWC har genomfört studien om de noterade bolagens incitamentsprogram årligen i tolv års tid. I år omfattar den 358 bolag noterade på Stockholmsbörsen, First North och NGM Equity. Kallelser till bolagsstämmor och kommunikéer och protokoll från stämmorna har utgjort underlag för studien.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons