Annons

Annons

Sitewide generic

Finansskatten möter hård kritik

Finansskatten stöter på patrull på flera håll. Bland annat har Skatteverket varit negativ i sitt remissvar. Nu sållar sig även FAR och The Swedish Private Equity & Venture Capital Association till kritikerna.

Utredningen om finansskatt är nu ute på remiss, men har mötts av kritik från flera håll. Bland annat från Skatteverket.

Skatteverket konstaterar att långt fler än de knappt 11 000 företagen som finns i finansiella sektorn skulle omfattas av skatten. I stället skulle det röra sig om över 300 000 företag som berörs. Skatteverket säger nej i sitt remissvar, och skriver att om förslaget ändå blir föremål för fortsatt beredning måste förslaget omarbetas.

Även FAR säger nej till utredningens förslag. I huvudsak anförs två skäl i remissyttrandet:

1) Träffytan för den föreslagna skatten (antalet skattskyldiga) är för omfattande i förhållande till syftet.
2) Lagtekniskt uppfyller den nya skatten inte de krav på förutsebarhet som kan ställas på en skattelagstiftning, inte minst eftersom den kommer att bytta på två av de mest svårtolkade undantagen i momslagen. Det samma gäller för de principer som ska gälla när en skälig fördelningsgrund för den nya skatten ska beräknas.

Även The Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) avstyrker i sitt remissyttrande utredarens förslag till utformning av skatten då den kommer att drabba alla företag som säljer eller köper aktier och som lånar in eller ut pengar, trots att de inte är verksamma inom den finansiella sektorn. Förslaget kommer därför direkt att negativt påverka de private equity och venture capital fonder som är etablerade i Sverige och som investerar i svenska företag. Fonder etablerade utomlands kommer inte ha motsvarande kostnad.

SVCA anser att förslaget går stick i stäv med den politiska viljan att private equity och venture capital fonder ska etablera sig i Sverige och att förslaget skadar Sveriges anseende som trygg investerarnation. Vidare är det inte möjligt att i en globaliserad och konkurrenssatt omvärld få in ytterligare skatteintäkter på det sätt som utredaren föreslår.

Enligt utredningens förslag ska skatten införas 1 januari 2018 samt infogas i inkomskatteförfarandet och inkluderas i preliminärskattesystemet.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons