Annons

Annons

Sitewide generic

Fatca inte hugget i sten

De svenska bankerna borde engagera sig mer i hur den amerikanska Fatca-lagen utformas. Det säger Johan Sälgström på Ernst & Young som specialiserat sig på lagens konsekvenser för finansbranschen.

Foreign Accounts Tax Compliance Act, Fatca, är en amerikansk lag som väntas träda i kraft 2013. Syftet är att förhindra skattefusk genom att öka kontrollen av tillgångar i finanssektorn utanför USA.

I korthet kräver den amerikanska skattemyndigheten att banker och andra finansiella företag rapporterar alla tillgångar och betalningsströmmar kopplade till kunder som har anknytning till USA.

– Det kommer att krävas betydande insatser för att hantera det här eftersom det påverkar stor del av kärnverksamheten, säger Johan Sälgström på Ernst & Young Advisory Services som är specialist på den nya lagstiftningens konsekvenser.

Annons

Annons

Fatca har kritiserats hårt på förhand men hittills finns det inget som tyder på att USA kommer att vika från kraven.

Johan Sälgström anser att eftersom lagen ändå kommer träda i kraft bör debatten handla om hur den kan genomföras snarare än om. Här finns det utrymme för finansiella företag i Norden att agera för att påverka slutliga skrivningar oavsett vad man har för åsikt om förslaget.

– Det finns ingen skillnad mellan vad svenska och utländska banker måste göra. Men en aspekt är viktig för Sveriges del och det är att vi kommit väldigt långt med e-banking, säger han.

Fatca-lagen är nämligen baserade på en traditionell banktjänst där besök på bankkontor, legitimering och pappershantering är grunden.

”Det paradoxala konsekvensen för nordiska finansföretag kan bli att en rationell papperslös hantering faktiskt gör det svårare att möta det nya regelverkets krav på dokumentation”, skriver Johan Sälgström och en kollega i senaste utgåvan av Ernst & Youngs tidning Eye.

Som teknikledande i banksektorn finns det möjlighet för svenska finansiella företag att ligga på mer, menar Sälgström. Ernst & Youngs erfarenhet är att amerikanska IRS hittills har varit lyhörda och gärna lyssnar på åsikter från marknadens aktörer om hur man kan underlätta den kommande rapporteringen till skattemyndigheten.

Marie Rosvall, tidigare Bankföreningens skatteexpert och nu chefsjurist på Skandia, tror inte att de mindre privatkunderna kommer att märka av förändringarna speciellt mycket. För nyöppning av konton kan dock det komma att behövas en kopia av aktuellt pass.

Ju större tillgångar en kund har, desto större krav ställs på bankernas kontrollsystem. För private banking-kunder med över 500.000 dollar i tillgångar kommer bankerna att få betydligt mer administrativt arbete.

– Då räcker inte elektronisk information utan man måste även manuellt sätta sig ner och gå igenom varenda kund, säger Marie Rosvall.

När den nya amerikanska lagstiftningen börjar gälla uppstår också en hög belastning på bankerna som måste söka igenom kundregister och databaser för att ta fram amerikanska kunder. Vid oklara lägen kommer vissa kunder därefter att få kontrollfrågor om medborgarskap.

Även om den slutliga utformningen av Fatca inte väntas bli känd förrän mitten av 2012 är det hög tid att börja planera för hur den egna verksamheten påverkas och vilka förändringar som måste genomföras, säger Johan Sälgström.

Ett första steg är att se över sin organisation för att ta reda på var i de befintliga systemen som gapen finns.

– Att ställa om till Fatca kan vara utmanande och vi arbetar med att hjälpa våra kunder med den omställningen, säger han.

Eftersom de amerikanska kraven påverkar en lång rad tjänster och finansiella produkter blir omställningen en fråga på hög nivå i en bank. Centrala huvudprocesser och it-system måste anpassas till Fatca-kraven.

– Just att detta berör företagens kärna gör allt extra känsligt och tidskrävande att driva igenom.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons