Annons

Annons

Sitewide generic

Färre börsnoteringar 2015

Global nedgång. Men börsintroduktionerna i Asien och Stillahavsregionen ökade.

EY har i senaste upplagan av EY "Global IPO Trends: 2015 4Q" analyserat helåret 2015 vad gäller börsintroduktioner.

Antalet noteringar globalt backade något jämfört med rekordåret 2014 och trenden kring alternativa kapitalanskaffningar ser ut att hålla i sig, framgår det av rapporten.

Men börsintroduktionerna på de globala börserna tog inte fart på som förväntat under sista kvartalet 2015. Totalt genomfördes 1.218 noteringar, en minsking med 2 procent jämfört med 2014.

Annons

Annons

– I utvecklade länder tror vi att antalet börsintroduktioner har bromsat in på grund av den politiska och ekonomiska osäkerheten. Under året såg vi även att företag i större utsträckning väljer andra alternativ än notering. Bland annat ökade tillgängligheten av riskkapital med tre procent jämfört med förra året och 2015 blev också ett rekordår globalt för M&A, säger Andreas Dalhäll, partner och IPO Leader inom EY Norden och Sverige, i en kommentar.

Även den sammanlagda transaktionsvolymen för noteringarna, totalt 195,5 miljarder dollar, innebar en minskning med 25 procent jämfört med föregående helår.

Sett över en tioårsperiod så avslutas 2015 dock på ett medelvärde både när det gäller antal börsintroduktioner och värde.

Antalet börsintroduktioner varierade kraftigt mellan olika regioner under förra året. Asien och Stillahavsregionen fortsatte att vara tongivande med en rekordhög aktivitet.

Där genomfördes 673 noteringar med en total transaktionsvolym om 90,2 miljarder USD, en ökning med 20 respektive 8 procent.

Regionen var den enda som överträffade 2014 års nivåer.

Aktiviteten i EMEIA var ojämn under året men regionen avslutade året starkt och landade på 346 noteringar, en minskning med 5 procent jämfört med 2014.

Den totala transaktionsvolymen för noteringarna i EMEIA uppgick till 67,1 miljarder dollar, vilket också var en tillbakagång och i det här fallet med 10 procent.

– Vi bedömer att våra kunder förbereder sig för en fortsatt stark noteringsmarknad i Sverige under 2016. Kvalitetsbolag, samt bolag med unika produkter inom t ex teknik eller biotech, tror vi är särskilt intressanta kandidater för notering. Andra intressanta trender att bevaka är noteringsklimatet för preferensaktier och utvecklingen från en mycket stabil marknad till en betydligt mer osäker.

Han spår också fler noteringar i Finland, Norge och Danmark – dock från mycket låga nivåer.

– Sammantaget ser det ut att finnas goda förutsättningar för att även 2016 blir ett gynnsamt noteringsår, dock med en brasklapp för de makroekonomiska trenderna i Norden och i världen, säger Andreas Dalhäll.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons