Annons

Annons

"Fällman på Carnegie var väl medveten om förloppet"

Bo Lundgren, generaldirektör på Riksgälden, vänder sig mot den beskrivning det statliga övertagandet av Carnegie fått i media och i de gamla ägarnas pressmeddelande.

Gårdagens DI-artikel gjorde inte bara författaren Sophie Nachemson-Ekwall, som fick se sig hårt redigerad, upprörd. Även Bo Lundgren, artikelns huvudperson, anser att informationen i såväl DI som i den Realtid.se-artikel, "Lundgrens Carnegiebrev rör upp ägarnas känslor", som refererar Nachemson-Ekwalls text och kompletterar med uppgifter från D. Carnegie-lägret, är ofullständig och felaktig.

Bland annat nämner han att det brev som tillmäts stor betydelse i DI:s artikel – det beskrivs som det "fram tills nu okända e-brevet" – i själva verket blev offentligt redan då det skickades, och därmed alls inte var okänt. Dessutom lämnades det ut till just Dagens Industri den 12 november, två dagar efter sin tillkomst.

Framför allt vänder han sig dock mot det pressmeddelande som Carnegies gamla ägare skickade ut på onsdagen med anledning av DI-artikeln, ett pressmeddelande som Realtid.se återgav. De skriver där att det omskrivna brevet från Lundgren skickades till Finansinspektionen "utan Carnegies vetskap".

Annons

Annons

Så var inte alls fallet enligt Lundgren, som på torsdagsförmiddagen ringer Realtid.se och påpekar:

– Vi hade gjort ett avtal med Anders Fällman, styrelseordförande i Carnegie, om hur vi skulle gå tillväga: om Finansinspektionen skulle dra tillståndet skulle vi (Riksgälden) ta över Carnegie Investment Bank.

– Detta visste Fällman mycket väl; han var väl informerad. Hela upplägget var för att undvika skakningar i det finansiella systemet.

Lundgren understryker Fällmans insatthet:

– Anders Fällman, ordförande i Carnegie, skrev på avtalet väl medveten om vad som hände.

Detta framgår även av en skrivelse från Riksgälden till Regeringen daterad den 8 november, säger Lundgren och hänvisar till under onsdagen utlagd information på Riksgäldens hemsida, där länk till skrivelsen i fråga finns.

Utöver att Fällman var medveten om alla turer påpekar Bo Lundgren att det han sade till DI var att lösningen som kom till stånd var att föredra framför en oordnad likvidation av Carnegie, inte "ordnad likvidation" som det stod i såväl DI som Realtid.se:s referat.

Riksgälden har publicerat sin version av vad som hände vid övertagandet av Carnegie; läs här.

Motsidans beskrivning: se här.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons