Annons

Annons

Sitewide generic

"Ett starkt år för Hemfosa"

Förvaltningsresultatet ökade med drygt 30 procent och Hemfosa fortsätter att renodla sin portfölj emot samhällsfastigheter.

Hemfosas hyresintäkter ökade med 8 procent under 2016 och uppgick till 2.642 miljoner kronor jämfört med 2.443 miljoner.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1.812 miljoner kronor, en ökning med drygt 30 procent jämfört med 1.363 miljoner för 2015.

Resultat efter skatt uppgick till 3.583 miljoner kronor (2.339), motsvarande 23,25 kr per stamaktie (16,28).

Annons

Annons

Fastighetsvärdena ökade med 5 miljarder till 34,7 miljarder (29,6) och omfattar 432 direktägda fastigheter.

”2016 var ännu ett starkt år för Hemfosa. Vi förvärvade en stor volym av bra samhällsfastigheter på en konkurrensutsatt nordisk marknad, genomförde investeringar för att förädla befintligt bestånd och breddade finansieringsbasen för att säkra fortsatt tillväxt. Sammantaget ledde utvecklingen under året till en ökning av eget kapital per stamaktie med 32 procent”, skriver Jens Engwall i sitt vd-ord.

Hemfosa fortsatte att renodla portföljen och växa inom samhällsfastigheter. Under året ökade samhällsfastigheternas andel av fastighetsvärdet från 59 procent till 65 procent som en konsekvens av fortsatta förvärv om totalt cirka 3,6 miljarder där merparten var fastigheter för skolor, vård och omsorg, myndigheter och rättsväsende.

"Samtidigt avyttrades övriga oprioriterade fastigheter för cirka 1,3 miljarder. Jag är nöjd att vi lyckades växa så pass mycket under året i den utmanande marknad som råder, särskilt inom vår nisch samhällsfastigheter. Vi har letat och hittat vägar att göra bra affärer, bland annat genom ett större antal styckvisa förvärv då priserna på portföljförvärv i många fall varit för höga enligt vår bedömning", skriver Jens Engwall.

Hemfosa diversifierade bolagets finansieringskällor genom att etablera ett certifikatsprogram med en ram om 2 miljarder samt emittera obligationslån om 750 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 4,40 kr per stamaktie med utbetalning kvartalsvis om 1,10 kr per stamaktie samt utdelning om 10,00 kr per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 2,50 kr per preferensaktie

I januari 2017 flyttades Hemfosa Fastigheter till Stockholm Nasdaq Large Cap.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons