Annons

Annons

Sitewide generic

"En otrolig innovation"

Veckans panel om bitcoin och framtiden för virtuella valutor.

Konceptet virtuella valutor är alltjämt hett omdiskuterat. På senare tid har ett flertal stora banker visat intresse för den så kallade blockchain-tekniken, den teknik som ligger bakom bland annat bitcoin och liknande valutor.

Bland annat ansökte Goldman Sachs i december om patent för en egen valuta av detta slag.

Med hjälp av Nicolaj Hval-Thomsen, head of business development för CM solutions på Nordea, Per Johanson, vd för Tieto Sverige samt Christoffer de Geer, marketing manager, XBT Provider - ett svenskt företag som erbjuder börshandlade värdepapper som följer bitcoinpriset - reder Realtid.se ut begreppen och framtidsutsikterna för virtuella valutor i allmänhet och bitcoin i synnerhet.

Annons

Annons

Vad är fördelarna med bitcoin?

Nicolaj Hval-Thomsen, head of business development för CM solutions, Nordea:

– Nordea engagerar sig inte i bitcoin-transaktioner eller tjänster som omfattar bitcoin men vi följer utvecklingen.

I teorin är det klart att det skulle förenkla att ha en gemensam global digital valuta på många sätt bland annat som en möjlighet för individer som i dag står utanför det existerande finansiella systemet, utan ett bankkonto, att få tillgång till finansiella tjänster.

Per Johanson, executive vice President, financial fervices, Tieto, och för vd Tieto Sverige:

– Det är väl allt som har att göra med att det är friare, snabbare och billigare framförallt.

Christoffer de Geer, marketing manager, XBT Provider:

– Bitcoin är en decentraliserad valuta som gör det möjligt att skicka värde direkt mellan parter över hela världen till en försumbar summa. Det är en otrolig innovation som spås göra samma inverkan på det finansiella systemet som internet gjorde med överföringen av information.

Vilken genomslagskraft bedömer du att bitcoin kommer att få närmaste åren?

Nicolaj Hval-Thomsen, head of business development för CM solutions, Nordea:

– Begränsad. Det finns flera tecken på ett svalnande intresse, till exempel att early adopters har sålt sina innehav, att en del fintech-startups har övergett bitcoin och att transaktioner på nätverket blir långsammare och mer komplexa.

Per Johanson, executive vice President, financial fervices, Tieto, och för vd Tieto Sverige:

– Otroligt svårt att sia om, det svänger ju kraftigt i bedömning eftersom det

är baserat på hur man tror det ska utvecklas på sikt, det finns ju problem

som måste lösas, till exempel kapacitet att hantera stora transaktions volymer,

risker och hög variation i växlingskurser.

Christoffer de Geer, marketing manager, XBT Provider:

Vi tror att bitcoin kommer fortsätta växa explosionsartat. Vi har redan sett enorma teknologiska skift börja ta form och värdet på en bitcoin har ökat flera tusen procent sedan dess lansering 2009.

Kan bitcoin bli en världsvaluta på längre sikt?

Nicolaj Hval-Thomsen, head of business development för CM solutions, Nordea:

– Tveksamt. Finansmarknader är hårt reglerade och bitcoin-nätverket är inte övervakat eller reglerat som traditionella betalsystem och valutan är inte heller uppbackad av något land eller centralbank.

Per Johanson, executive vice President, financial fervices, Tieto, och för vd Tieto Sverige:

– Det kan det säkert om många saker faller rätt på plats, och att alla

accepterar den, men som sagt det finns många osäkra faktorer, och från

dagens ganska begränsade omfattning är steget mycket stort, personligen

tror jag inte det sker.

Christoffer de Geer, marketing manager, XBT Provider:

– Ja bitcoin kan absolut bli en världsvaluta på längre sikt. Förr fick valutor sitt värde av en fysiskt underliggande tillgång så som guld eller silver. Idag får de sitt värde ifrån vår tillit till nationer och centralbanker. Bitcoin erbjuder en valuta som får sitt underliggande värde ifrån vår tillit till matematik, och eftersom alla i världen kan lita på samma matematik så tror jag absolut att bitcoin har möjligheten att bli en valuta som alla i världen kan finna tillit till.

Vilka sektorer och branscher skulle påverkas mest av en omställning till en virtuell valuta? På vilket sätt?

Nicolaj Hval-Thomsen, head of business development för CM solutions, Nordea:

– Om virtuella valutor slår igenom så är det klart att det skulle få effekter i de flesta branscher, givetvis inom finanssektorn men även inom andra sektorer där bankernas kunder verkar och deras kunder i sin tur vill använda alternativa valutor.

Per Johanson, executive vice President, financial fervices, Tieto, och för vd Tieto Sverige:

– Exempelvis bankerna skulle ju påverkas, inte minst ur risk exponeringssynpunkt.

Christoffer de Geer, marketing manager, XBT Provider:

– Bitcoin erbjuder ett öppet nätverk för att flytta värde direkt mellan parter utan att man behöver lita på en mellanhand. Därför tror jag att denna nya teknologi kommer ha störst inverkan på alla sektorer och branscher som för tillfället agerar mellanhänder för att flytta värde.

Många banker har på sistone visat ett stort intresse för blockchain-tekniken (exempelvis har Goldman Sachs sökt patent för en virtuell valuta). Vilka möjligheter innebär den här tekniken för banker?

Nicolaj Hval-Thomsen, head of business development för CM solutions, Nordea:

– Teknikutveckling generellt gör att både konsumenternas och företagens beteenden och behov förändras i grunden. Vi vill bygga de bästa digitala upplevelserna för våra kunder och investerar därför i ny lovande teknik som blockchain. Blockkedjetekniken har potential att i grunden förändra det sätt som banker och finansmarknaden i stort fungerar. Det rör sig dock om en teknik under utveckling så det är svårt att idag säga exakt vilka tjänster och produkter som påverkas och på vilket sätt. Jag vill dock poängtera att blockkedjeteknik inte är begränsad till banker och finanssektorn utan det finns flera exempel på initiativ inom andra branscher och sektorer med tekniken.

Per Johanson, executive vice President, financial fervices, Tieto, och för vd Tieto Sverige:

– Den ger ju bankerna möjlighet att utveckla nya lösningar som är billigare, enklare och snabbare än dagens. Dessutom kan många mellanhänder reduceras i

kedjan då all aktörer kan verifiera transaktioner samtidigt, i princip tror jag på den bakomliggande tekniken mycket mer än själva bitcoin i sig själv. Jag tror bankerna känner sig tvingade att hitta nya lösningar för att bli mer konkurrenskraftiga och effektiva. Nya snabbare och mer effektiva aktörer kommer successivt att konkurrensutsätta bankerna inom flera av deras kärnområden. Då gäller det att såväl hitta nya affärsmodeller, nya samarbeten, och därigenom öppna upp för nya sätt att producera, leverera och distribuera sina tjänster. I denna förändringsprocess måste också bankerna outsourca mer för att specialisera sig, inte minst inom IT och utveckling, inte mist för att hålla kostnaderna nere, men också för att få tillgång till kritisk kompetens.

Christoffer de Geer, marketing manager, XBT Provider:

– Tyvärr tror jag inte en teknologi som tar bort behovet av mellanhänder vid överföring av värde är så användbart för just dessa aktörer. Precis som många bolag försökte tävla mot internets öppna protokoll med sina egna stängda intranät så kommer säkert många banker försöka tävla mot bitcoins öppna protokoll med egna stängda databaser, men jag tror inte att de kommer kunna konkurrera då innovationer ofta sker snabbare på öppna plattformar än på stängda.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons