Annons

Annons

Sitewide generic

Elliott motar EQT-bud på IFS

Förvärvat 11,3 procent av aktierna i IFS. Drar därmed nytta av samma taktik som man använde mot Canon.

Hedgefondbolaget Elliott Capital har köpt aktier motsvarande 11,32 procent av aktierna och knappt 8,9 procent av rösterna i Industrial and Financial Systems (IFS), enligt ett flaggningsmeddelande.

EQT har lagt ett bud på hela IFS och ägde den 22 januari i år 83,2 procent av kapitalet. Den slutgiltiga acceptperioden för budet löper ut i morgon fredag den 5 februari.

EQT lade ett budpliktsbud på 362,50 kronor kontant (för både A- ochB-aktieslaget) redan 7 december. Innan dess hade riskkapitalbolaget köpt runt 63 procent av aktierna från storägarna till samma pris.

Annons

Annons

Elliott har hittills avböjt att kommentera sin corner-position i IFS, rapporterar nyhetsbyrån SIX.

Men då positionen överstiger 10 procent så kan Elliott hindra EQT från att utnyttja rätten att påkalla tvångsinlösen av resterande IFS-aktier. En sådan tvångsinlösen kräver nämligen 90 procent av kapitalet.

Även i Canons bud på Axis drog Elliott nytta av en corner-position för att stoppa tvångsinlösen och en avnotering av aktien.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons