Annons

Annons

Sitewide generic

East Capital Explorer blir självständigt

Avtalet mellan ECEX och East Capital avslutas efter översyn.

East Capital Explorer kommer överens med sin förvaltare och delägare om att avsluta det kritiserade investeringsavtalet bolagen emellan.

Explorers styrelse ska kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om avtalsuppsägning för att kunna bli ett fullt självständigt investmentbolag.

I september inleddes en översyn av avtalet på initiativ av East Capital och beslutet är ett direkt resultat av processen.

Annons

Annons

"Att säga upp avtalet och skapa en egen intern förvaltningsorganisation skulle ge ökad kostnadseffektivitet och transparens. Detta, i kombination med den pågående renodlingen mot private equity och fastigheter i framför allt Baltikum, och en fortsatt användning av tillgängliga verktyg såsom aktieinlösen och -återköp, bedöms sammantaget skapa ökat aktieägarvärde", meddelar East Capital Explorer.

Investeringsavtalet mellan parterna upprättades 2007. Upplägget har fått stark kritik tidigare där bland annat förvaltningsavgiften som gick till East Capital som förvaltare stod i fokus. Redan innan översynen togs initiativet att sänka avgiften vilket innebar att en vinstdelning endast skulle utgå vid en exit.

Aktiespararna har varit drivande vad gäller kritiken och sagt att Explorer borde läggas ner. Organisationen välkomnade översynen av investeringsavtalet, vilket Albin Rännar, chefen för marknadsbevakning uppgav för Realtid.se i september.

– Om de gör ytterligare översyn så är det bara bra. Det har varit en pengamaskin för delägarna och grundarna. Speciellt när Ryssland har gått så dåligt den senaste tiden är det av ytterligare vikt att det blir rättvist mellan spararna vars pengar förvaltats och de som tagit betalt för att förvalta pengarna, sade han då.

Dock sade East Capital Explorers finans- och investor relations-chef Lena Krauss vid samma tid att kritiken inte hade så mycket att göra med beslutet att se över avtalet. Istället pekade hon på de senaste tre årens förändringar i investmentbolaget.

– Vi har förändrats under tre års tid, från fonder till ett mer renodlat riskkapitalbolag, och de här diskussionerna är en konsekvens av den förändringen mer än något annat. Det är ett helt annat bolag än när vi startade 2007 och vi välkomnar att se över strukturen för att återspegla det, sade hon i september.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons