Annons

Annons

Sitewide generic

"De kinesiska börserna är inget att bry sig om"

Realtids paneldeltagare om den senaste tidens börsoro och den kommande rapportfloden.

Efter en närmast skräckartad inledning av börsåret 2016, där hela förra årets uppgång på Stockholmsbörsen utraderades på bara några dagar, är det nu dags för de noterade bolagen att släppa sina årsbokslut för 2015.

Samtidigt som vi går in i en ny rapportflod fortsätter de kinesiska börserna att rasa och sprida osäkerhet på världens finansmarknader.

Realtid.se har frågat Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB, Mattias Eriksson, chefsaktiestrateg på Nordea samt Henrik Moberg, aktiestrateg på Danske Bank, hur de ser på den senaste tidens turbulens på börsen och den kommande rapportfloden.

Annons

Annons

Vad beror den senaste tidens börsoro på?

Esbjörn Lundevall, aktiestrateg, SEB:

– Dynamiska effekter från Kinas ekonomiska omställning från tunga investeringar till privatkonsumtion samt tillhörande avmattning och minskad aptit på energi och råvaror, vilket kombinerat med ett ökat utbud av olja från USA och Iran medfört en kraftig prispress på mineraler av alla slag. Eftersom de bolag och länder som under de gångna 15 åren investerat i nya gruvor, stålverk och oljefält - projekt som med dagens priser ofta är olönsamma - i stor utsträckning varit lånefinansierade så finns det även oro kring hur betalningsinställningar från dem kommer att slå på det finansiella systemet i världen. Vi ser även spridningseffekter av svagheterna i dessa sektorer och länder till tillverkningsindustrin generellt internationellt, vilket ger svag vinstutveckling och negativa prognosrevideringar för många cykliska industriföretag.

Mattias Eriksson, chefsaktiestrateg, Nordea:

– Det är främst en oro för den globala konjunkturen och därmed bolagens vinstutveckling, primärt drivet av Kina. Dessutom gör det låga oljepriset att oljeexporterande länder pressas, vilket skapar geopolitisk oro.

Henrik Moberg, aktiestrateg, Danske Bank:

– Fallande priser på olja och andra råvaror på grund av lägre kinesisk tillväxt. Lågt oljepris har lett till oro på high yield-marknaden i USA och oljebolagens förmåga att kunna refinansiera sig, vilket har lett till oro för banker.

När tror du att de kinesiska börserna kommer att stabiliseras?

Esbjörn Lundevall, aktiestrateg, SEB:

– När köparna blir fler och större än säljarna vid rådande kursnivå.

Mattias Eriksson, chefsaktiestrateg, Nordea:

– De kinesiska börserna är inget att bry sig om, de är mer casinon än börser som vi känner begreppet och ska inte jämföras med till exempel Stockholmsbörsen. Däremot är utvecklingen i den kinesiska ekonomin av stor betydelse.

Henrik Moberg, aktiestrateg, Danske Bank:

– Vi har ingen åsikt om Kinas börser per se, men har en neutral hållning mot tillväxtmarknadsländer där Kina ingår.

Hur ser din prognos för Stockholmsbörsen ut för resten av 2016?

Esbjörn Lundevall, aktiestrateg, SEB:

– Helåret bör kunna bli marginellt positivt med hjälp av ultralåga räntor och penningpolitiska stimulanser samt en bra vinstutveckling för många mindre och medelstora företag med försäljning i Norden eller mot konsumenter i EU och USA.

Mattias Eriksson, chefsaktiestrateg, Nordea:

– Vi har en positiv syn på Stockholmsbörsen för resten av året. Men det förutsätter att den globala ekonomin växer enligt plan, det vill säga 3-3,5 procent, och att vi får ses en hygglig vinsttillväxt. Värderingen är inte avskräckande men en global konjunkturnedgång är, som alltid, det största hotet mot börsen. Utvecklingen för verkstadssektorn blir avgörande.

Henrik Moberg, aktiestrateg, Danske Bank:

– Återhämtning under rapportperioden, plus på helåret. Vinster ned första halvåret och upp andra halvåret när lagernedragningen är över och bolagen möter lätta jämförelsetal.

Vilka aktörer tror du kommer att överraska allmänheten positivt under den kommande rapportfloden?

Esbjörn Lundevall, aktiestrateg, SEB:

– Autoliv, Gränges och Nobia.

Mattias Eriksson, chefsaktiestrateg, Nordea:

– Jag ser framför allt emot rapporterna från Sandvik och SSAB. Sandvik har en särskilt tuff exponering mot gruvindustrin samt olja och gas. SSAB har en utmanande balansräkning och verkar dessutom på en väldigt svår marknad. Generellt blir det intressant att höra vad verkstadsbolagen säger om framtiden, och även hur mycket de bolagen vågar dela ut. I det fjärde kvartalet varje år brukar många bolag passa på att ta så kallade engångskostnader för att "rensa" inför det kommande året. Det blir sannolikt en del sådant den här gången också.

Henrik Moberg, aktiestrateg, Danske Bank:

– Bolag med stabil intjäning och som kan höja utdelningen

Vilka kommer att överraska negativt?

Esbjörn Lundevall, aktiestrateg, SEB:

– SKF, Handelsbanken, Peab

Mattias Eriksson, chefsaktiestrateg, Nordea:

– Vet inte, då blir det ingen överraskning. Men hur nedgången inom olja och gas i Nordamerika påverkar tillverkningsindustrin kan eventuellt underskattas.

Henrik Moberg, aktiestrateg, Danske Bank:

– Cykliska bolag, men pessimismen är så stor nu att det lika gärna kan bli ett lättnadsrally, det vill säga illa men inte så illa som befarat.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons