Annons

Annons

Sitewide generic

Castellum köper CORHEI

Heimstaden säljer sin del av CORHEI till Castellum för 555 miljoner kronor.

Heimstaden har avyttrat resterande 50 procent av CORHEI Fastighets AB till Castellums dotterbolag Fastighets AB Corallen för 555 miljoner kronor. Efter affären äger Castellum 100 procent av CORHEI med en fastighetsportfölj bestående av  13 fastigheter i Norrköping och 9 fastigheter i Linköping. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 2 083 miljoner kronor. Största delen utgörs av kontorsfastigheter med en uthyrningsgrad på 84 procent. Hyresintäkterna för helåret uppgår till 159 miljoner kronor.

Redan  2015 aviserade Castellum och Heimstaden en affär som innebar att Castellum förvärvade 50 procent av aktierna i dåvarande Henry Ståhl Fastigheter av Heimstaden och CORHEI Fastighets AB bildades. Samtidigt slöts ett optionsavtal som gav Castellum möjlighet att tidigast inom 18 månader, den 29 november 2016, förvärva resterande 50 procent av det nya bolaget. Heimstaden erhöll en motsvarande option att sälja resterande 50 procent efter utgången av Castellums optionstid. Castellum har i dag förvärvat resterande aktiepost tidigare än planerat.

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons