Annons

Annons

Sitewide generic

Trading_Nordnet.jpg

Foto: Nordnet/Pressbild.

Bud på Nordnet

Öhmangruppen och Nordic Capital lägger bud på Nordnet genom NNB Intressenter. Nordnet värderas i och med budet till cirka 6,5 miljarder kronor.

Öhmangruppen och Nordic Capital lägger bud på Nordnet genom NNB Intressenter. Detta framgår av ett pressmeddelande på tisdagsmorgonen.

NNB Intressenter erbjuder 37 kronor kontant för varje aktie i Nordnet och erbjudandet värderar därmed samtliga aktier i Nordnet till 6.476 miljoner kronor.

Erbjudandet motsvarar en premie om 25 procent jämfört med stängningskursen för Nordnets aktie den 24 oktober 2016, vilket var sista handelsdagen före offentliggörandet.

Annons

Annons

Det motsvarar även 29 procent jämnfört med den volymviktade genomsnittliga kursen för Nordnets aktie under de senaste 30 kalenderdagarna före offentliggörandet.

Erbjudandet motsvarar dessutom 37 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga kursen för Nordnets aktie under de senaste sex månaderna för offentliggörandet.

Tidigare ägarandel

Öhmangruppen äger 62,7 procent av samtliga aktier i Nordnet och kommer om erbjudandet fullföljs tillskjuta samtliga sina Nordnetaktier till NNB Intressenter, vilka är värderade till 35 kronor per aktie, att jämföras med 37 kronor per aktie som erbjudandet gäller.

Nordic Capital har till ett motsvarande pris som i erbjudandet förvärvat sammanlagt 4,8 procent av Nordnetaktierna och ska i sin tur tillskjuta samtliga aktier till NNB Intressenter till ett motsvarande pris i erbjudandet.

Tillsammans äger och kontrollerar Öhmangruppen och Nordic Capital sammanlagt 67,5 procent av samtliga aktier i Nordnet.

Fairness opinion

Styrelsen i Nordnet offentliggör sin uppfattning om budet senast två veckor före den initiala acceptfristens utgång efter ett värderingsutlåtande (så kallad fairness opinion) från en oberoende expert. Acceptperioden beräknas inledas omkring den 5 december och avslutas den 23 januari 2017.

Öhmangruppen skriver i en kommentar att för att Nordnet ska kunna behålla sina kunder och sin konkurrenskraft "i en allt mer utmanande konkurrenssituation måste åtgärder vidtas, däribland betydande investeringar. Sådana åtgärder genomförs bäst i privat ägande".

När Öhmangruppen förstod detta har man kontaktat Nordic Capital för att diskutera förutsättningarna för att lämna ett gemensamt offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Nordnet.

Inga verksamhetsförändringar

Det framgår även att Öhmangruppen och Nordic Capital ska stödja Nordnets ledning i arbetet med att genomföra investeringar. Inga förändringar i organisationen, för anställda eller deras villkor eller de platser där bolaget bedriver sin verksamhet ska ske, enligt pressmeddelandet.

”Nordic Capital har följt Nordnet under en längre tid och är imponerade över bolagets utveckling, men har även noterat den kraftigt tilltagande konkurrensen, och bedömer  därför, precis som Öhmangruppen, att Nordnets möjligheter att bli den marknadsledande aktören väsentligt ökar i en onoterad  miljö. Nordic Capital har lång och gedigen  erfarenhet av att stödja bolag i större förändringsprojekt och har stor kunskap om den finansiella sektorn och ser därför fram emot att, tillsammans med Öhmangruppen, få  genomföra de investeringar som krävs samt ge bolaget de resurser och den tid som det behöver för att erövra en marknadsledande position, kommenterar Christian Frick, Partner i NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals Fonder.

Nordnets respons

Nordnet skriver i ett pressmeddelandet att styrelsen, bortsett från Claes Dinkelspiel, Ulf Dinkelspiel och Tom Dinkelspiel som på grund av sitt deltagande på budgivarsidan inte har deltagit, funnit det motiverat att medge Öhmangruppen och Nordic Capital att genomföra en begränsad, bekräftande s.k. due diligence-undersökning inför Erbjudandet.

Nordnets styrelsen har utsett Lenner & Partners till finansiell rådgivare och Vinge till legal rådgivare med anledning av budet.

Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till NNB Intressenter i samband med budet.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons