Annons

Annons

Sitewide generic

BTJ gör en Leo

Ratos kallar till extra stämma för att godkänna interntransaktion.

Ratos kallar till extra bolagsstämma den 25 april, detta enligt dagens pressmeddelande.

Skälet är att styreslen föreslår en försäljning av dotterbolaget BTJ Group till Per Samuelsson, styrelseordförande i BTJ Group.

Annons

Annons

Eftersom överlåtelsen är en interntransaktion omfattas den av 16 kap. aktiebolagslagen (de s.k. Leo-bestämmelserna) och är således villkorad av att Ratos bolagsstämma godkänner den.

Köpeskillingen för samtliga aktier uppgår till 1 krona.

Med hänsyn tagen till bolagets nettoskuld motsvarar köpeskillingen ett enterprise value på 43 Mkr. Bolagets operativa resultat före skatt (EBT) uppgick 2012 till -1 miljon kronor. Budgeterad operativ EBT för 2013 uppgår till -3 miljoner kronor. Försäljningen ger inte upphov till någon väsentlig reavinst eller reaförlust i Ratos.

BTJ GROUP

BTJ Group är en leverantör av medieprodukter och informationstjänster till primärt bibliotek i Sverige och Finland. Ratos blev ägare i BTJ Group i samband med bildandet av BTJ Infodata i mars 2004. Vid bildandet av Bisnode 2005 delades BTJ Infodata-gruppen varvid BTJ Group blev ett eget innehav. Ratos ägarandel i BTJ Group uppgår till 66 %. På grund av bolagets ringa värde har Ratos inte särredovisat BTJ Group som innehav sedan 2011. Innehavet ingår i det som Ratos redovisar som centralt netto och bokfört värde per 31 december 2012 var 0 kr.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons