Annons

Annons

Sitewide generic

Bråttom med förändring för advokatbyråer

I en snabbt föränderlig värld måste advokatbyråer förnya sig för att möta klienternas framtida behov. Men delägare som tjänar mycket pengar på pyramidliknande organisationer är inte alltid så lättflirtade. Det hävdar professor Richard Susskind.

För snart två år sedan slutade KM- veteranerna Helena Hallgarn och Ann Björk på Vinge för att driva eget konsultbolag. I dag anordnade de konferensen VQ Knowledge and Strategy Forum på Grand Hôtel i Stockholm, där cirka 130 personer var på plats.

En av dagens talare är VQ-grundarnas förebild, professor Richard Susskind, som uppmanar advokatbranschen att ifrågasätta vilka delar av deras nuvarande arbete som kan göras billigare, mer effektivt och med högre kvalitet med hjälp av nya arbetsmetoder. Hans huvudpoäng är att marknaden inte kommer att tolerera dyra advokater för uppgifter som kan utföras med stöd av modern teknik.

I en efterföljande paneldebatt fick han dock mothugg av Advokatsamfundets generalsekreterare, Anne Ramberg, som vänder sig emot allt prat om att tjäna pengar när advokatyrket i själva verket står för helt andra värden. Visst är det viktigt att byråerna går med vinst men honnörsordet för kåren är framförallt tillit, framhöll hon.

Annons

Annons

När Susskind påpekade att det var en slags konservativ hållning poängterade Ramberg att tillit inte är någonting att försöka göra sig lustig över.

I en efterföljande intervju med Realtid.se säger Susskind:

– Det är vanligt att de som företräder ett advokatsamfund har en mer traditionell hållning eftersom de värnar om professionen, och jag förstår det, men min verklighet är en annan.

Enligt honom förändras världen i snabb takt och därmed även klienternas behov. Därför måste även den legala professionen transformeras i takt med omvärlden.

– Jag ser ingen motsättning i att bevara kvalitet samtidigt som man måste vara ambitiös i att utforma strategier för att möta klientens behov. Men förändring, transformation och revolution är inte ord som advokater slänger ur sig hur som helst.

En av hans poänger är att jurister och advokater utför saker som andra lika gärna kan göra. Advokatbyråer kan exempelvis bli mer effektiva genom att släppa in fler professioner in i organisationen. Ett exempel är paralegals, en relativt ny arbetsgrupp på svenska byråer. Joakim Edoff, chef för Setterwalls, satt också i panelen och berättade att byrån har ett tiotal paralegals hos sig i dag.

– De utför arbetsuppgifter som våra biträdande jurister utförde tidigare. Men de kompletterar även med andra – för oss – helt nya kunskaper.

Men man behöver inte vara en stor byrå för att vara kreativ. Susskind lyfter fram nya affärsmodeller såsom Tessa Sheppersons hemsida Landlord Law! som mixar juridiska online-tjänster runt hyresfrågor med traditionell rådgivning. Enligt Susskind får webbsidans besökare hjälp med 90 procent på nätet och resterande tio procent innebär traditionell service.

På ett seminarium som dagens är de flesta åhörarna välvilligt inställda och nyfikna, enligt Susskind.

– När jag föreläser på stora byråer ställer ofta en delägare frågan: "Hur länge kan vi vänta med att förändra oss?" De har ju mycket att förlora och kommer först att förändras när de verkligen måste. De riktigt modiga som förändras nu kommer att dra stora fördelar av det.

När det kommer till klienternas behov behöver inte just klienterna vara bäst lämpade att tillfråga. Advokatbranschen måste själva förutse och skapa klienternas behov och här drar Susskind paralleller till Apples i-Pad och i-Phone.

För att förtydliga att kunder tenderar att vara konservativa drar han ett citat från Henry Ford som ska ha gett följande kommentar efter att den första bilen hade blivit färdigmonterad på det löpande bandet:

– "Om jag hade frågat mina kunder vad de ville ha, skulle de ha sagt en snabbare häst.”

Joakim Edoff anser att Richard Susskind sätter fingret på de stora utmaningar som advokatbyråerna står inför. Det som är hans tes; att trender som ökad standardisering/produktifiering och effektivare IT-lösningar kommer att förändra hur advokatbyråer behöver arbeta och vara strukturerade är ju något som branschen redan i dag vet men som kommer att accentueras de kommande åren.

– Advokatbyråernas sätt att arbeta kommer att stå i fokus under de kommande årens förändringar inom branschen, som drivs av kraven från klienterna på att få del av ännu snabbare och bättre service, på mer effektivare sätt till bättre pris, men också från medarbetarna, menar Edoff.

– Lika rätt som Susskind hade 1996 om att advokater inom 5-10 år skulle använda e-post som huvudsakligt kommunikationssätt, som då ifrågasattes kraftigt av branschen, lika rätt lär han få om att framtidens advokatyrke kommer att vara rejält annorlunda än dagens.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons