Annons

Annons

Sitewide generic

Bolånestocken växer för Skandiabanken

Skandiabanken presenterar resultat om 192 miljoner kronor i bokslutsrapporten för 2016.

I dag presenterar Skandiabanken bokslutet för 2016. Av rapporten framgår det att intäkterna ökade till 932 miljoner kronor, jämfört med 772 miljoner kronor i fjol. Intäkterna inkluderar uppskattade försäljningsersättning från VISA om 43 miljoner kronor.

Enligt rapporten står räntenettot för den största ökningen av årets rörelseintäkter. Räntenettot uppgick till 693 miljoner kronor, att jämföra med fjolårets 541 miljoner kronor.

Rörelseresultatet för 2016 uppgick till 192 miljoner kronor under 2016, jämfört med -292 miljoner kronor i fjol då en nedskrivning av immateriella tillgångar med 246 miljoner kronor.

Annons

Annons

Kreditförlusterna uppgick till -10 miljoner kronor jämfört med -6 miljoner kronor samma period i fjol.

Utlåningen till allmänheten ökade under året med 10.125 miljoner kronor till 56.733 miljoner kronor.

Provisionsnettot är något bättre jämfört med föregående år och uppgick till 118 miljoner kronor, jämfört med 100 miljoner kronor i fjol.

"Betalningsförmedlingsprovisionerna har ökat till följd av dels ökat antal aktiva kunder, dels ökad kundaktivitet. Provisionskostnaderna har minskat till följd av ökad kostnadseffektivitet och lägre försäljningskostnader".

Bolånetillväxten ökade under året. Totalt har bolånestocken vuxit med cirka 10 miljarder kronor under året, jämfört med en tillväxt om 6,3 miljarder kronor året innan.

Inlåningen har ökat under året och uppgick till 38 miljarder kronor vid årsskiftet, jämfört med 35,9 miljarder kronor året innan.

"Vad gäller fondsparande har den förvaltade förmögenheten ökat med 700 miljoner från 12,1 till 12,8 miljarder kronor", framgår det av rapporten.

Total likviditet uppgick vid årsskiftet till 8.243 miljoner kronor jämfört med 11.075 miljoner kronor året innan.

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 15 procent vid årsskiftet.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons