Annons

Annons

Blandar bark i bränslet

Ett litet svenskt företag har utvecklat teknik som gör det lönsamt för processindustrin att överge oljan för skogsavfall.

Energiteknikbolaget Cortus i Sollentuna norr om Stockholm har utvecklat en teknik för att göra gas av spill från skogsavverkning som andra ratar.

Nu får Cortus två miljoner kronor av rikskkapitalfonden Sting Capital för att komma igång med en pilotanläggning hos en processindustri någonstans i Mälardalen.

Cortus teknik minskar inte energibehovet. Däremot minskar utsläppet av växthusgaser för varje anläggning som konverterar från olja till biobränsle.

Annons

Annons

– Med tiotals miljoner ton koldioxid per år, säger Rolf Ljunggren, vd och grundare.

Cortus har listat 94 processindustrier i Sverige som skulle kunna gå över till biobränsle tack vare den nya tekniken. Det handlar om pappersbruk, stålverk, glas, cement och kalk – allt som kräver temperaturer över 1100 grader Celsius. Då kommer den rena gasen till sin rätt.

I lägre temperaturer är det svårare att konkurrera med mindre raffinerade biobränslen som pellets.

– Vi måste börja i någon ände. De här industrierna har få alternativ, säger Rolf Ljunggren.

Biogasen ska konkurrera med fossila bränslen. Ändå hävdar Rolf Ljunggren att gasen inte blir dyrare än andra biobränslen, eftersom han kan använda lite vad som helst som råvara – trädtoppar, bark, stubbar och annat som har för lågt energiinnehåll eller är för blött för andra processer.

Ur rester från skogsavverkning med upp till 45 procent vatten kan Cortus utvinna 80 procent av värmeinnehållet som gas – kolmonoxid och vätgas.

I full skala kräver anläggningen en investering på mer än 100 miljoner kronor, som ger "ett starkt och tydligt kassaflöde" tillbaka.

– Besparingspotentialen är tiotals mijloner kronor per år. Det är rimligt att räkna med en halvering av bränslekostnaderna, säger Rolf Ljunggren.

Samtidigt är han "lite allergisk" mot att summera ihop potentialen för hela industrins enegrikostnader och för miljön.

– Det handlar om en balans mellan vad vi kan leverera och hur det ska finansieras, säger Rolf Ljunggren.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons