Annons

Annons

Sitewide generic

"Behovet av juridisk rådgivning har ökat"

Ny rapport om chefsjuristens roll.

Poolia Juridik presenterar sin rapport om svenska chefsjurister och vd:ar.

Syftet med studien är att belysa chefsjuristens roll, var den befinner sig i bolagets värdekedja och om det finns en samsyn mellan chefsjurist och vd kring hur värde bäst skapas av juristfunktionen.

Rapporten baserar sig på en enkätundersökning samt efterföljande djupintervjuer med 50 chefsjurister och vd:ar i bolag med en omsättning på mellan 1-100 miljarder.

Annons

Annons

Innan juristerna valde att gå in-house arbetade 78 procent av dem på en advokatbyrå, 10 procent arbetade på domstol, 6 procent kom från statlig myndighet, 4 procent direkt från skolan och 2 procent kom från en icke-statlig organisation.

Enligt studien valde samtliga chefsjurister att gå in-house mot bakgrund av ett stort kommersiellt intresse men också för att kunna planera sin egen tid vilket är svårt när man arbetar på en advokatbyrå.

Samtliga vd:ar i studien bekräftar att behovet av juridisk rådgivning ökat under de senaste fem åren och att det har blivit svårare att navigera rätt bland de legala skären.

Frågor rörande "corporate integrity" står högt på dagordningen för många bolag och där är chefsjuristen ofta ett viktigt bollplank till vd. Inte bara i frågan "är det lagligt" utan även i frågan "är det rätt" att göra på det ena eller andra sättet.

– Det är kul att se de mycket starka team som vd och chefsjurist ofta utgör. Med tanke på att chefsjuristerna valt att gå in-house för att komma närmare affären och att vd:arna gärna vill att de ska komma ännu närmre, tror jag att juristfunktionen kommer att spela en viktig roll i att skaffa bolaget ett affärsmässigt försprång, inte bara i att identifiera och undvika risk, säger Anna Lensmar-Friedman, vd för Poolia Juridik.

90 procent av vd:arna är nöjda eller mycket nöjda med hur chefsjuristerna löser sitt uppdrag och 83 procent av chefsjuristerna trivs bra eller mycket bra på jobbet. Det är en hög siffra i jämförelse med tjänstemän generellt, enligt Poolia.

Rapporten visar även att ju högre upp chefsjuristen rapporterar desto lyckligare är den. Dessutom visar studien att vd:arna är mer nöjda med chefsjuristens arbete om chefsjuristen rapporterar direkt till vd.

Det råder dock delade meningar om huruvida chefsjurist och vd ska arbeta nära varandra eller ej. Medan ena sida menar att detta är bra och dessa lär sig av varandra menar den andra sidan att det är olämpligt då det kan äventyra integriteten i den juridiska funktionen som väktare.

Enligt studien råder det en fullständig samsyn bland vd:ar att anledningen till att ha jurister in-house är att proaktivt identifiera och hantera risk samt att minska kostnaderna för extern juridisk rådgivning.

Det finns dock skillnaderna mellan chefsjuristernas och vd:arnas åsikter om var resurserna ska läggas.

Chefsjuristerna vill gärna röra sig uppåt i den strategiska värdekedjan och jobba mer med komplex problemlösning och management medan vd:arna gärna vill ha dem fortsatt juridiskt operativa, med till exempel framtagande av mallar och rutiner och som styrelsesekreterare.

Läs mer i rapporten här.

Paneldebatt i veckan

Resultatet av undersökningen presenterades först den 8 oktober och följdes av en paneldebatt kring hur man optimerar sin legala rådgivning och funktion.

I panelen ingick bland andra:

Jonas Bengtsson, General Counsel för Telia Sonera,

Biörn Riese, partner och styrelseordförande på Mannheimer Swartling,

Maria-Pia Hope, Managing partner och VD för Vinge,

Eva Blonde, Nordic Region Counsel för Hewlett-Packard,

Carl-Viggo Östlund tidigare vd för bl a SBAB och Nordnet Bank samt

Magnus Billing, vd för NASDAQ OMX Nordics.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons