Annons

Annons

Sitewide generic

"Bankerna har tre vägval"

DEBATT: "Bankerna måste agera."

Svenskt Kvalitetsindex senaste bankrapport (5/10) i kombination med utspel från bland annat Anders Borg (DI 11/9) visar på storbankernas oförmåga att digitalisera och värna om sina kunder. Detta samtidigt som många unga idag ger uttryck för att de har starkare relationer till de stora amerikanska it-företagen än till sin bank. För att ha några kunder kvar i framtiden måste de nordiska storbankerna tänka om och hitta nya vägar.

De traditionella bankerna står inför stora förändringar. Google, Apple och Facebook förbereder sig på att erbjuda samma tjänster och söker aktivt personal med erfarenhet från finansbranschen. Lojaliteten hos morgondagens kunder bygger i första hand på leverantörens förmåga att erbjuda tjänster i digitala kanaler.

Den brittiska jämförelsesajten uSwitch.com visade nyligen att en av fyra bland totalt 1.000 tillfrågade ungdomar i åldern 18-34 tror att företag som Google, Apple och Amazon skulle göra ett bättre jobb som leverantör av finansiella tjänster än deras befintliga bank. Samma undersökning visar att 7 av 10 hellre använder bankens onlinetjänster än att besöka ett kontor.

Annons

Annons

I Sverige använder nästan 85 procent av ungdomarna i åldern 16-34 internetbank. Samtidigt visar Svenskt Kvalitetsindex senaste kundnöjdhetsrapport för bankmarknaden att det finns ett utbrett missnöje i den yngre generationen och en större benägenhet att byta bank.

Och vad gäller nytänkande innovation i finansbranschen finns mycket övrigt att önska enligt PA:s globala studie med 750 respondenter i 15 länder. Endast en av tio satsar på ”groundbreaking innovations” och väldigt lite av innovationskraften hos de anställda tas tillvara. Färre än hälften anser att innovation är väl förankrat i företagskulturen – hos de mest innovativa företagen ligger denna siffra över 70 procent.

Bankerna tar inte denna utmaning på allvar utan delar hellre ut pengarna till aktieägarna än investerar i ny teknik och åtgärder för att öka kundnöjdheten. Har de traditionella nordiska bankerna några möjligheter att stå emot och vad borde de göra för att förstärka konkurrenskraften?

Nedan tre alternativa framtida vägar att gå som bank i Norden:

·Att satsa på en total banktransformation genom att bygga ekosystem via strategiska allianser med dominerande tech-företag och/eller uppköp av nya utmanande teknikföretag. Bilindustrin går i bräschen för denna affärsmodell där flera biltillverkare valt strategiska allianser med Apple och Google för att integrerat de stora it-företagens system i sina bilar. Ett strategiskt riktigt val även för bankerna för att möta kraven på kundupplevelse.

·Att skapa en separat mobilbank för alla nya kunder. Affärsmodellen bygger på att de befintliga kunderna flyttas över till mobilbanken i takt med att den gamla kontorsverksamheten och befintliga it-system och processer avvecklas. I England och USA har traditionella bankerna redan fått mobila bankutmanare, till exempel Atom bank och Simple, som i avsaknad av dyr kontorsrörelse och it har lägre kostnader än de vanliga svenska bankerna.

·Att skapa marknadens mest personliga kontorsrörelse med tillgänglighet och öppettider som är anpassad till den moderna kundens behov i linje med till exempel Metro Bank i England. Ett naturligt val för exempelvis en nischbank som Forex där man redan har ett etablerat nät av växlingskontor över hela landet.

Nästan alla de traditionella nordiska bankernas stora fördel är att de sitter på huvuddelen av kundrelationerna till befolkningen och att det än idag är vanligare att man skiljer sig från sin partner än byter bankrelation. Men förändringens vindar blåser och, liksom vid alla paradigmskiften, när förändringen väl börjat går den inte att stoppa. Så rådet till dagens banker blir: Agera nu!

Christian Fegler

Ansvarig för finanssektorn på PA Consulting Group i Sverige

Vill du delta i debatten? Kontakta oss på redaktionen@realtid.se eller ring 08-420 030 70.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons