Annons

Annons

Sitewide generic

Banker kort på 350 miljarder euro för Basel III

Europeiska banker måste få ihop 200 miljarder euro i nytt kapital för att leva upp till de nya Basel III-reglerna.

Detta visar en ny studie från Boston Consulting Group, enligt Financial Times.

I studien har man tittat på 145 stora banker i världen och funnit att de måste få fram 345 miljarder euro, det vill säga utöver det man hade vid slutet av år 2010 för att klara de nya Basel III-reglerna – dessa träder i kraft från och med år 2013. Ett annat alternativ är att bankerna skär ned sina riskfyllda tillgångar med fem biljoner euro eller 17 procent.

Enligt studien har de europeiska bankerna mycket längre väg att gå än banker i USA och Asien. Dessa banker behöver snarare 70 miljarder euro för att leva upp till de nya reglerna. Målet med Basel III är att göra banker världen över mer motståndskraftiga mot oförväntade förluster och de nya reglerna kräver en 7-procentig kapitaltäckning för att leva upp till detta.

Annons

Annons

Enligt studien hade europeiska banker en brist på 221 miljarder euro, men enligt rapporten räknar man med att åtminstone 20 procent av detta har lösts sig fram till och med årsskiftet 2011/2012.

I rapporten pekar man också på att bankerna redan har minskat sina riskfyllda tillgångar med 5 procent. Då Basel III-reglerna träder i kraft blir det ingen Big-Bang, utan det sker en successiv övergång under en nioårsperiod.

Enligt studien är många av bankerna redan i full färd med att försöka leva upp till kraven och satsar hårt på att nå ända fram samma år som Basel III-reglerna börjar träda i kraft.

En bidragande orsak till detta, vad gäller just europeiska banker, kan vara dessa har fått hårt tryck på sig genom European Banking Authority, EBA:s, stresstester.

Vid senaste testerna krävde EBA att de europeiska bankerna skulle nå ett kapitaltäckningskrav på 9 procent, enligt Financial Times.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons