Annons

Annons

Sitewide generic

Avyttringstrend väntas bestå

Stabilt svenskt transaktionsår spås trots många orosmoln på marknaden, enligt EY.

Transaktionsaktiviteten i Sverige minskade med fem procent förra året jämfört med 2014. Trots det var det den näst mest transaktionsintensiva året sedan 2007, enligt revision- och rådgivningsbolaget EY:s återkommande rapport Corporate Transaction Trends.

Det är främst avyttringsaktiviteten som driver transaktionsmarknaden medan antalet förvärv minskar. Antalet avyttringar noterades till det största antalet sedan 2007 och ökade med 20 procent jämfört med föregående år.

Förvärven minskade däremot med 13 procent och uppgick till 109 stycken.

Annons

Annons

Trenden med fler avyttringar väntas hålla i sig, enligt EY.

– Ett antal större svenska företag har flaggat för avyttringar både i Sverige och i Östeuropa framöver, vilket tyder på att den starka avyttringstrenden kan hålla i sig även under 2016, säger Pär-Ola Hansson, ansvarig för EY Transaction Advisory Services i Europa.

Det blev ett intensivt första kvartal 2015 och följdes av två relativt lugna sådana, innan aktiviteten återigen steg under sista kvartalet. De 50 transaktioner som genomfördes under Q4 utgjorde 32 procent av årets totala antal affärer och drevs framför allt av att ett stort antal förvärv slutfördes.

Aktiviteten i 2016 är fortsatt hög efter det starka avslutet på förra året, framgår det av EY:s rapport. Bolaget flaggar för många orosmoln på marknaden som osäkerhet kring Kinas tillväxt, globala aktiemarknadernas svaga utveckling i januari och pressade råvarupriser, men tror ändå på ett stabilt år.

– Trots vissa oroande tendenser på världsmarknaden anser vi att välkapitaliserade balansräkningar och ett fortsatt utbud av lättillgängligt kapital till låga räntor, förutsatt att inga oförutsedda chocker drabbar det finansiella systemet, utgör ett fortsatt gynnsamt klimat för företagstransaktioner. Baserat på detta är vår prognos en stabil transaktionsaktivitet under 2016 och att antalet transaktioner under året kan nå 160 stycken, säger Hansson.

Det största förvärvet under förra året baserat på bolagsvärde blev Balders tvåstegsförvärv av finska Sato medan Canons utköp av Axis blev den största avyttringen. Indutrade toppar listan över flest genomförda förvärv med 11 stycken men Assa Abloy ligger tätt efter med 10.

Realtid.se försöker nå Pär-Ola Hansson för ytterligare kommentarer kring transaktionsmarknaden.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons