Annons

Annons

Sitewide generic

”Artificiell intelligens är här och det påverkar branschen”

UPPDATERAD Realtid.se rapporterar under onsdagen från konferensen på Grand Hotel.

(16:27) Jordan Furlong, principal på Edge International, håller en av eftermiddagens sista föreläsningar, via video från Kanada. Temat är, precis som tidigare under dagen, utmaningar och möjligheter för branschen.

Furlong inleder med att identifiera vilka som är de viktigaste förändringarna på marknaden just nu.

– Den regulatoriska revolutionen är igång, marknaden är nu öppen för alla som kan erbjuda tjänster. Människor som inte är jurister, organisationer som inte är advokatbyråer. Vi har tidigare bara behövt konkurrera med oss själva, men nu måste vi möta en hård konkurrens från andra aktörer.

Annons

Annons

För kunderna är detta inte en negativ konkurrenssituation, utan snarare bara ökade valmöjligheter, menar Furlong.

– Kunderna uppskattar denna utveckling väldigt mycket, man vill inte gå tillbaka till hur det var tidigare, säger han.

Furlong fortsätter med att prata om den teknologiska revolutionen och hur det påverkar branschen.

– Artificiell intelligens är här, och det påverkar branschen. Och det har dessutom bara börjat, säger Furlong.

Han är inne på samma spår som eftermiddagens panel där teknologisk utveckling behandlades. Han menar, precis som Richard Åkerman, att låglönejobb kommer att automatiseras och att detta är en strukturell utmaning för branschen.

För att hantera de utmaningar branschen står inför behöver branschen börja värdera produktivitet högre.

– Advokatbranschen är troligtvis den enda kvarvarande branschen i världen som fortfarande tror att hårt jobb är samma sak som produktivitet, vi behöver sluta titta på antal arbetade timmar och istället titta på hur produktiva folk är. Man måste börja sammankoppla lön med hur mycket advokaterna faktiskt bidrar med till byrån, inte i termer av timmar utan i termer av riktigt värde, säger Furlong.

Slutligen menar Furlong att byråer måste erbjuda mer transparens i prissättningen av sina tjänster, eftersom detta är något som kunder verkligen efterfrågar.

– Kunderna måste placeras i kärnan av byråernas verksamhet i denna nya omgivning, avslutar Furlong.

(15:20) Den andra paneldiskussionen för dagen leds av Kristin Campbell-Wilson, biträdande generalsekreterare på Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Campbell-Wilson presenterar ämnet – utmaningar och möjligheter i en bransch i förändring – och ger sedan över ordet till Kate Davies, counsel på Allen & Overy.

Davies framhåller att kunderna idag, ända sedan finanskrisen, efterfrågar en optimal balans mellan pris, kvalité och risk. Detta gör att det finns ett tryck på byråerna att förändra sitt sätt att jobba jämfört med tidigare.

Övriga paneldeltagare är Richard Åkerman, partner på Hannes Snellman, Archana Makol chief counsel BT Legal and Director BT Law Ltd, Jim Runsten, vd and grundare, Synch Advokat.

Diskussionen börjar med den teknologiska utvecklingen i branschen och den förändring som detta innebär.

– Jag tror inte att datorer och artificiell intelligens kommer att ersätta oss advokater, men de kommer att kunna jobba tillsammans med oss, och göra oss mer effektiva. Tyvärr är jurister generellt sett dåliga på att anpassa sig till en föränderlig omvärld, säger Kate Davis.

– De tekniska verktygen kommer att hjälpa oss med det dagliga, enkla arbetet, säger Archana Makol.

Den tekniska utvecklingen riskerar dessutom att sakta med säkert minska antalet jobb i branschen menar paneldeltagarna.

– Automatiseringen kommer att äta upp lågnivåjobben. Så man måste välja vilken typ av advokat och vilken typ byrå man vill vara framöver, hur sofistikerad verksamhet man vill driva, säger Richard Åkerman.

– Arbetsmarknaden kommer inte att vara lika attraktiv för nyutexaminerade jurister framöver. Juniorerna kan säga hej då till sina höga löner i framtiden, och vi pratar inte 100 år, vi pratar 5-10 år, säger Åkerman.

Panelen fortsätter sedan in på ämnet om alternativa avgiftsmodeller, vilket framförallt Jim Runsten är skeptisk till.

– Man hör ofta mycket om alternativa prismodeller och avgiftsmodeller, men helt ärligt så är de inte så annorlunda från det traditionella, säger Runsten.

Jim Runstens byrå, Synch Advokat, kallar sig för en modern internationell byrå som är anpassad till dagens omgivning, Jim Runsten förklarar vad som skiljer hans byrå från andra.

– Det är en helt annorlunda affärsmodell som vi har, allt är annorlunda även om vi fortfarande erbjuder juridiska tjänster. Och hela branschen branschen måste ändra på sig framöver ändå, säger Runsten.

Runsten menar dock att timarvodet som prismodell fortfarande är gångbar, trots att man i debatten ofta hör motsatsen idag. Kunderna efterfrågar det fortfarande.

– Den traditionella affärsmodellen är fortfarande aktuell, avslutar Jim Runsten.

(14:24) Eftermiddagens första panel handlar om juridiska tjänster som en exportvara. Kristoffer Löf, partner, Mannheimer Swartling, inleder med ett anförande om varför juridisk export är viktig.

– En stor andel av intäkterna för byråer kommer ifrån export av juridiska tjänster, för vår del till exempel kommer cirka 80 procent av intäkterna från export, säger Löf.

Paneldiskussionen, som också innehåller Johan Ramberg, senior group legal counsel på Electrolux, och Patricia Shaughnessy, moderator, skiftar sedan fokus till fördelarna med svensk lag i internationell tvistelösning.

Löf tar upp ett dokument från Europeiska Kommissionen som visar att Sverige är ett av endast fyra länder i EU som kan anses vara en välutvecklad jurisdiktion vad gäller medling och tvistelösning.

– Vi ska aldrig hoppas på att svensk lag ska bli den primära lagen vid tvistelösning. Folk kommer alltid att utgå ifrån sin inhemska lag, och det är när parterna ska kompromissa som svensk lag kommer in i bilden, säger Kristoffer Löf.

Att svensk lag används vid internationell tvistelösning beror på att den ofta utgör ett acceptabelt kompromissalternativ för båda parter, framhåller Patricia Shaughnessy.

Centrala delar av svensk tvistelösningslag är idag översatt till engelska för att kunna användas i just internationella sammanhang. Kristoffer Löf tror dock inte att detta spelar så stor roll för graden av internationellt användande..

- Jag tror inte att detta kommer att öka användningen av svensk lag märkbart internationellt, men det är en bra signal om att vi är öppna. Jag tror att det har mer att göra med paketering och marknadsföring än att utveckla själva produkten svensk lag, säger Löf.

Stockholm är billigare än jämförbara jurisdiktioner för tvistelösning, juridiska har avgifter skjutit i höjden i London exempelvis, vilket Kristoffer Löf framhåller som en viktig kompentent i det internationella användandet av svensk lag.

(12:10) Miral Hamani-Samaan, managing counsel för M&A på Hewlett-Packard, ett av Europas mest välrenommerade M&A-team, föreläser om bolagets interna system för M&A-processer.

– Först tänkte jag; jag är en advokat, jag vet hur man gör deals så jag behöver ingen mjukvara för standardisering, men nu har jag insett hur bra detta är, säger Hamani-Samaan.

Hon förklarar vidare att den sedvanliga friheten i yrkesutövandet förblir intakt, systemet hjälper istället advokaterna att hålla många bollar i luften för att på så sätt kunna fokusera på viktigare uppgifter.

Hamani-Samaan trycker under föreläsningen på det faktum att man med hjälp av ordentliga, användarvänliga system, blir mycket effektivare i sin verksamhet. Detta är något som har hjälpt teamet att nå den position i branschen man har idag.

– Standardisering ger effektivitet, avslutar Hamani-Samaan.

(11:14) Idag går den årliga konferensen VQ Knowledge & Strategy Forum av stapeln på Grand Hotel i Stockholm. Fokus i år är affärsutveckling och nya möjligheter inom juridiska tjänster i en bransch under stor förändring i och med dagens digitalisering och automatisering.

En av förmiddagens höjdpunkter är en föreläsning av den franska advokaten Miral Hamani-Samaan, managing counsel för M&A på Hewlett-Packard International Sarl.

Under eftermiddagen väntar paneldiskussioner om utmaningar och möjligheter för branschen samt affärsjuridik som en exportvara, medverkande är bland annat Richard Åkerman, partner, Hannes Snellman och Kristoffer Löf, partner, Mannheimer Swartling.

Realtid liverapporterar under dagen.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons