Annons

Annons

Sitewide generic

Rikshem.jpg

Foto: Anya Alenberg/Rikshem

AMF försökte fälla Rikshem-vd:n med hela sin vikt

Hela AMF:s representation i Rikshems styrelse röstade för ett vd-byte. "Försäljning av aktier är ett alternativ av flera", säger pensionsbolagets kapitalförvaltningschef.

Efter KPMG-granskningens kritik mot Rikshems ledning tog AMF till ett hårdare tonläge än medägaren Fjärde AP-fonden (AP4).

Nu framgår att AMF använde samtliga sina röster i styrelsen för att avsätta vd:n. Men majoriteten i styrelsen ville annorlunda.

–  Av sekretesskäl vill jag bara kommentera hur Ebba (Hammarström, administrativ chef på AMF, red anm) och jag röstade eftersom vi kommit överens om att vara öppna med det. Hur övriga styrelsemedlemmar röstade får de svara på, säger kapitalförvaltningschefen Peder Hasslev till Realtid.se.

Annons

Annons

Eftersom en av AMF:s stolar i Rikshems styrelse står tom utgör Hasslev och Hammarström hela bolagets representation i Rikshems styrelse, som till övrigt består av tre företrädare för AP4 och styrelseordföranden Mats Mared.

Till följd av oenigheten och kritiken mot Rikshem sitter nu de bägge ägarna i "dialog" om hur företaget ska hanteras. AMF har inte tagit något initiativ till att avyttra sitt innehav och än håller pensionsförvaltaren dörren öppen för andra lösningar, men Hasslev konstaterar att försäljning är en möjlig utgång.

-- Det har vi inte tagit ställning till. Naturligtvis är försäljning av aktier ett alternativ av flera. Men vi har inte fattat något sådant beslut.

Med tanke på hur stor er ägarpost är, hur komplicerat vore det för er att dra er ur Rikshem?

– Det vore oklokt av mig att diskutera kommentera ett eventuellt förhandlingsalternativ.

Ägardialogen med AP4 arbetar inte utefter någon deadline och några prognoser om utfallet bjuder Hasslev inte på. Däremot konstarerar han att arbetet måste hålla farten uppe.

– Rikshem är ett stort bolag med mycket pengar, så det här är så klart inget man löser på en eftermiddag. Samtidigt har vi som ägare en skyldighet gentemot Rikshem att agera skyndsamt.

Samtidigt som AMF varit jämförelsevis hårda i sina ord om kritiken mot Rikshem och vill sparka vd:n så drar sig Hasslev för att konkretisera varför han anser att en förändring är nödvändig.

– Min åsikt bygger på en helhetsbild. Det är ett antal saker som har lett fram till att jag intar min ståndpunkt.

Vad är mest graverande av det som kommer fram i utredningen?

– Det är inte någon enskild sak. Det är ett antal händelser som adderar till min slutsats.

Realtid.se har sökt finansmarknadsminister Per Bolund (MP), med ansvar för AP-fonderna, angående kritiken mot Rikshem som till hälften ägs av statliga AP4. Bolund vill dock inte kommentera AP-fondens engagemang i det kritiserade bolaget.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons