Annons

Annons

Sitewide generic

Aktivt år för Investor

Investmentbolaget höjer utdelningen till 10 kronor per aktie.

Investor genererade ett starkt kassaflöde under 2015 genom utdelningar från affärssegmenten noterade kärninvesteringar och från EQT samt stark distribution från portföljbolagen Mölnlycke Health Care och 3 Skandinavien, enligt bolagets färska bokslutskommuniké.

Under förra året ökade investmentbolagets substansvärde, inklusive återlagd utdelning med sju procent. Avkastningen om 13 procent slog avkastningsindexet SIXRX, som ökade med 10 procent, skriver vd Johan Forssell i vd-ordet.

Det har varit ett aktivt år för Investor och under förra året etablerades en ny affärsstruktur med noterade kärninvesteringar, EQT och Patricia Industries. Bolaget investerade 5,8 miljarder kronor i segmentet noterade kärninvesteringar och ingick ett åtagande om 3,2 miljarder till den nya EQT-fonden.

Annons

Annons

Dessutom förvärvades Braunability genom området Patricia Industries.

Investors styrelse föreslår också en höjd utdelning, till 10 kronor per aktie jämfört med nio kronor för föregående år.

– Vår utdelningspolicy, att en hög andel av mottagna utdelningar från noterade kärninvesteringar vidareutdelas, samt att en distribution sker till aktieägarna från övriga nettotillgångar som motsvarar en direktavkastning i linje med aktiemarknaden, står fast. För 2015 föreslår vår styrelse en utdelning om 10.00 kronor per aktie, en ökning med 11

procent från förra året, säger Johan Forssell i vd-ordet.

Substansvärdet per aktie uppgick till 357 kronor och motsvarar en ökning med 19 kronor per aktie under det fjärde kvartalet.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons