Annons

Annons

Sitewide generic

Ägarna kommenterar Rikshem-granskningen

Dialog förs nu mellan AMF och Fjärde AP-fonden om framtiden i bolaget. "Det hade varit bättre för Rikshem med ny vd", skriver storägaren AMF:s kapitalförvaltningschef.

Rikshems ägare Fjärde AP-fonden samt AMF anser att det är tillfredsställande att resultatet av den oberoende Rikshem-granskningen nu offentliggjorts.

"Utredningen pekar tydligt ut vad som behöver förbättras inom Rikshem. Det är också tillfredsställande att styrelsen ser det på samma sätt och direkt beslutat att se över bolagets styrande dokument", skriver AMF:s kapitalförvaltningschef Peder Hasslev i en kommentar.

"Min personliga uppfattning är dock att det hade varit bättre för Rikshem med ny vd, som med nya ögon, skulle kunna utveckla bolaget framåt. Det menade dock inte styrelsens majoritet."

Annons

Annons

Hasslev uppger att AMF nu gett sig in i en diskussion med Fjärde AP-fonden (AP4) utifrån bolagens aktieägaravtal om Rikshems framtid.

AP4 uppger att bolaget noggrannt följt rapporteringen kring fastighetsbolaget.

Viktigt för alla intressenter är att få en tydlig bild av vad som skett och vilka åtgärder som nu tas för att återställa det förtroendet för bolaget, samt förhindra ett upprepande, säger AP4:s vd Mats Andersson i en kommentar.

- Vi delar Rikshems styrelses uppfattning att de avvikelser som framkommit är allvarliga. Det kommer nu naturligen eftersom det inte rått full enighet inom styrelsen även ske diskussioner på ägarnivå utifrån det som förevarit, säger han.

Idag blev granskningen klar, efter att ha skjutits upp ett antal gånger. KPMG-revisorn Martin Krüger begärde flera gånger förlängd tidsfrist på grund av utredningens omfattning och komplexitet.

Det är skarp kritik som levereras i rapporten.

"Vår  hedömning  är att  Rikshems  policys, regler och riktlinjer avseende resor, representation och intressekonflikter inte har erforderlig  tydlighet. De ger  därmed utrymme  tolkningar i icke önskvärd  utsträckning", är en av kommentarerna som finns i rapporten.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons