Annons

Annons

Sitewide generic

ABG hämtar analytiker från Pareto

Corpfirman förstärker aktieanalysen i Stockholm.

ABG Sundal Collier har rekryterat Daniel Thorsson och Erik Geijer Häggström från konkurrenten Pareto för att förstärka analyskapaciteten.

Det framgår av både ett kund- och internt brev som Realtid.se tagit del av.

Häggström har arbetat med detaljhandel- och IT-sektorn medan Thorsson arbetat med hälsosektorn.

Annons

Annons

Rekryteringarna bekräftas även av globala analyschefen Christer Linde som uppger att båda börjar på ABG i slutet av mars. Av kundbrevet framgår även att de är ett led i satsningen på att bli Nordens ledande analyshus.

"Vi anser att analys är en mycket viktig del i vårt arbeta att addera värde i alla led. Ett led är bland annat att öka vår täckning gällande framför allt mindre bolag, men även inom vissa delsektorer som vi anser prioriterade (bla Detaljhandel, TMT, Hälsa). Vi eftersträvar en bra åldersbalans mellan juniorer/seniorer och dessa tillhör en ny analysgeneration som föryngrar ABGs analysavdelning", framgår det av brevet.

Thorsson och Geijer Häggström är 25 respektive 29 år gamla.

Under 2015 har ABG prioriterat analysverksamheten och rekryterat Daniel Lindkvist för analys av småbolag inom detaljhandel, Olof Grenmark för arbete med råmaterial och Oscar Svensson som verkstadsanalytiker.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons