Annons:

Gå till söksidan på Realtid.se Gå till söksidan på Eniro.se (öppnas i nytt fönster)

Annons:


Annons:

Fastighet

Annons:

BONNIERKVINNA SÄLJER SLÄKTGODS

Hemligheten bakom
Stäringes försäljning

staringe_473.jpg
Stäringe är ekonomiskt hårt ansträngt, visar Realtid.se:s granskning – och Eskilstunakuriren skriver att ägarna för att slippa en jätteinvestering häromåret ändrade verksamhetsinriktning.
Faksimil från Eskilstunakuriren.

Sörmländska Stäringe säteri är till salu för 150 miljoner kronor.

bonnierkvinnan_150.jpg
Louise Westerberg, godsägare och skolentreprenör, samt Bonnierkvinna.
Foto: VRG
Dynastin Francke
Familjen Francke tillhörde under 1800-talet den yppersta gräddan i Göteborg, och en David Otto Francke benämndes allmänt som ”Mölndalskungen” pga sina fabriker där. Hans enorma privatbostad (se bild nedan) såldes dock år 1893 i samband med att han kom på obestånd på exekutiv auktion till Marcus Wallenberg. Franckes initialer, D.O.F. satt uppsatta ovanför portiken men uttyddes i folkmun enligt Svenskt Biografiskt Lexikon som ”Den Opålitlite Fan” som en konsekvens av industriidkarens tvivelaktiga affärsmetoder.

Den äldsta av döttrarna till Robert Francke är Louise Westerberg, som lever med Bonnierklanens hövding Carl-Johan Bonnier på Bonnierresidenset Nedre Manilla på Djurgården, och är grundare till prestigefriskolan Viktor Rydbergs Gymnasium. Skolan grundade hon 1994 i Djursholm tillsammans med en annan Djursholmsmamma, Corem-styrelseordföranden med mera Fred Anderssons fru.

En lillasyster till Westerberg bor i en villa på Lidingö som för närvarande är till salu, med 15 miljoner kronor som utgångspris.
Byggnadsvärde: 2,8 miljoner
Byggnaderna är i Stäringe AB:s årsredovisning upptagna till 2,8 miljoner kronor, vilket kan jämföras med taxeringsvärdet, 17,5 Mkr. Eller med den framskjutna position de intar i Areals försäljningsprospekt. Under 2008 gjordes enligt årsredovisningen balanserade (som fördes till balansräkningen) inköp för 1.833 kronor till Stäringes byggnader.
Mäklaren anger inte varför de fyra ägarsystrarna – varav en lever med Bonniers hövding och driver välrenommerad friskola – säljer. Realtid.se vet.

Stäringe säteri, en sörmländsk herrgård med historia tillbaka till Drottning Kristinas tid, är till salu.

Säljare av det aktiebolag som äger säteriet, Stäringe AB, är fyra döttrar till den 2006 bortgångne Robert Francke, som kommer ur en gammal dynasti och bland annat suttit som ledamot i SCA:s styrelse under 32 år. Den äldsta av döttrarna, Louise Westerberg, är sambo med Carl-Johan Bonnier, styrelseordförande i Bonnierkoncernens moderbolag Bonnier AB och bosatt på mediedynastins motsvarighet till Southfork, Nedre Manilla.

För 150 miljoner kronor får köparen av Stäringe en stor herrgård med byggnader från 1700- och 1800-talen: mangårdsbyggnad, tillhörande bostäder och ekonomibyggnader. Därtill finns ungefär 1.000 hektar skog, 119 hektar åker och 80 hektar naturbetesmarker.

I ett prospekt från mäklarfirman Areal beskrivs Stäringe som en historisk sörmländsk herrgård med vacker och ståtlig arkitektur, samt möjlighet till ”goda jaktupplevelser”. Även pool och plexipavetennisbana finns på ägorna.

– Intresset har varit väldigt stort så här långt. Vi har nog skickat ut ett par hundra prospekt och sedan har en hel del kikat på det på nätet. I slutändan kommer vi att ha tio till femton enskilda visningar, säger Karl Danielsson, mäklare och handläggare på Areal.

– Det här är en ganska lång process så något slutbud har inte kommit ännu. Vi förväntar oss att det blir klart vid midsommar. Det är ju inte som att sälja en bostadsrätt.

I prospektet står att gården tidigare var känd för sin mjölkproduktion, som var en av de största i Sörmland. Robert Francke var mjölkdriftspionjär, enligt en nekrolog i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, och introducerade såväl lösdrift och elektronisk foderstyrning. Tillsammans med Alfa Laval gjorde han Stäringe till en av Sveriges största mjölkproducenter. Numera bedrivs dock enbart köttdjursuppfödning. Den förvaltare som skötte mjölkkorna åt Francke arbetar numera åt Alfa Laval på deras utvecklingsgård Hamra utanför Stockholm.

Anledningen till att denna stolta mjölktraditioner avslutades nämns dock över huvud taget inte för spekulanter på Stäringe.

I stället berättas det i lokalpressen: Eskilstuna-Kuriren rapporterar att mjölkproduktionen avslutades ett halvår efter Robert Franckes död för tre år sedan, efter att hans fyra döttrar insåg hur stora ladugårdsinvesteringar som hade krävts för att bygga om för fortsatt mjölkproduktion:

Att renovera skulle ha kostat 30 miljoner kronor.

Mäklare Danielsson tycker inte att detta faktum behöver nämnas i prospektet: en eventuell köpare behöver enligt honom inte räkna med denna investering:

– Man har ju slutat med mjölkkor och istället valt att hålla på med köttdjur, och då behöver man inte den sortens ladugård. Därför behöver man inte göra den ombyggnaden.

Inte heller tror han att eventuella spekulanter är begivna på mjölkproduktion:

– Jag tror knappast att det är den typen av köpare som kommer. Jordbruket är en mindre del av Stäringe, skogen är större.

Ni har inte tänkt att ta in renoveringsbehovet i prospektet ändå, om en sådan köpare skulle vara intresserad?
– Nej.

Stäringe AB hade en nettoomsättning på drygt 5 miljoner kronor under 2008, enligt årsredovisningen. Resultatet för året låg på beskedliga 634 kronor efter att bokslutsdispositioner på 420.000 kronor hade tagits i anspråk. Resultatet efter finansnetto var alltså minus 419.000 kronor, vilket kan jämföras med 2,2 miljoner i förlust efter finansnetto året innan. Soliditeten var dock vid årsskiftet 2008-09 fortsatt hög, ca 66 procent, tack vare främst skogen.

Rörelsemarginalen var dock mer blygsam: en omsättning på 8,1 miljoner (ovannämnda 5 miljoner, plus tre miljoner i djurlagerförändring och ”övriga rörelseintäkter”) gav 200.000 kronor i rörelseförlust (2008: 8,4 Mkr resp minus 2 Mkr). Förlusterna har gjort att aktieägarna – Franckesystrarna – har lånat ut 2,5 miljoner till Stäringe AB.

Ekonomin ser dock inte värre ut för Stäringe än för andra motsvarande företag enligt dess revisor Bernt Arnmund på LR Revision, som på kontoret i Nyköping reviderar räkenskaperna för flera gods.

Styrelseordförande i Stäringe AB är Gunnar Palme, brorson till Olof och före detta vd i EQT:s pappersbolag Munksjö. Palme avgick efter bara ett år som vd under uppmärksammade former efter att tyska konkurrensmyndigheter gjorde en gryningsraid på misstankar om prissamarbete med konkurrenter.

Munksjö fick sedermera böta 200 miljoner kronor för detta, och eftersom Munksjö var barskrapat fick EQT betala – även Gunnar Palmes personliga böter, enligt SVT i april 2009.

Munksjös styrelseordförande ville vid beslutet om böter, våren 2008, inte uttala sig om enskilda individer, men sade att ”vi kan konstatera att vd tog beslutet att lämna bolaget”. Realtid.se har sökt Palme för en kommentar till denna implicita anklagelse, som tycks ha fått honom att hamna på undantag i dagens direktörselit: från en plats på topplistan över de mest välavlönade direktörerna och engagemang i bland annat Assi Domän och Atlas Copco strax efter millennieskiftet inskränker sig hans position idag till, utöver Stäringe, att han är ledamot i Livförsäkringsaktiebolaget Skandia och i frilansjournalisten Margaret von Platens förvaltningsaktiebolag.

Realtid.se har sökt Louise Westerberg för kommentarer till skälet. Westerberg hänvisar till boutredningsman Magnus Kindstrand, advokat på Mannhemer Swartling, för kommentarer. ”Jag kan inte det där”, uttryckte Westerberg sig.

Artikeln fortsätter nedan 


Annons:
Kindstrand, i godsägarreportageboken Jorden de ärvde (Björn af Kleen, Weyler 2009) beskriven som en favoritadvokat bland godsägare och särskilt fideikommissarier, hänvisar till mäklaren för kommentarer.


Sara Johansson
sara.johansson@realtid.se
08-54 58 71 31

Martin Lindgren
martin.lindgren@realtid.se
08-54 58 71 33
villakorndal_473.jpg
Villa Korndal i centrala Mölndal utanför Göteborg. Byggdes på 1870-talet som privatbostad av en pappersbaron och släkting till de fyra systrar som nu säljer Stäringe. Villan har därefter ägts av Wallenbergs och använts som disponentbostad till deras pappersbruk Papyrus (ägare idag: Altor), och sedan 2006 av direkthandelsföretaget Forever Living (som säljer aloe vera-produkter och ägs av sin amerikanska grundare).
Bild: Forever Living Scandinavia AB.
staringetillgimmersta.jpg
Vägen från Stäringe (start, se grön skylt nere till vänster) via Katrineholm till Gimmersta (stopp): båda är till salu och tampas därmed om det antal köpare som kan och vill betala 150-200 miljoner kronor för ett sörmländskt gods med dålig lönsamhet.
Karta från Eniros kartsöktjänst.
  • Skriv ut artikeln (öppnas i nytt fönster)Skriv ut artikeln
  • Tipsa om artikeln (öppnas i nytt fönster)Tipsa
  • Dela på Facebook (öppnas i nytt fönster)Dela på Facebook

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

 
 

Annons:

 
 

Annons:


Annons:


Annons: