Annons

Annons

Sitewide generic

StefanNyrinder534.jpg

Stefan Nyrinder, vd, Ikano Bank
Stefan Nyrinder, vd, Ikano Bank

"2015 har varit ett positivt år"

Ikano Bank redovisar ett starkt årsbokslut med ökningar i både affärsvolym och rörelseresultat.

Stark tillväxt i den befintliga verksamheten i kombination med fusionen med sin tyska systerbank gör att Ikano Bank redovisar en kraftigt ökad affärsvolym när bolaget idag släpper sitt årsbokslut.

Volymen uppgår till 55,1 miljarder kronor för 2015, vilket motsvarar en ökning med 32 procent jämfört med föregående år.

– 2015 har varit ett positivt år för Ikano Bank med starkt ökad affärsvolym både till följd av tillväxt i befintlig verksamhet, framför allt i Storbritannien och vårt företagssegment i Norden, samt av fusionen med vår tyska systerbank. Det sammantagna resultatet tyngs kortsiktigt av fortsatta investeringar i ökad konkurrenskraft och kundnytta, kommenterar bankens vd Stefan Nyrinder.

Annons

Annons

Rörelseresultatet uppgår till 562 miljoner kronor, en ökning jämfört med 2014 års 447 miljoner.

Även bankens räntenetto ökar rejält och uppgår till 2 miljarder kronor, att jämföra med 1,3 miljarder 2014.

Utlåningen, inklusive leasning, uppgår till 30,1 miljarder kronor (22,0) medan inlåningen från allmänheten ligger på 20,2 miljarder (15,1).

Kreditförlusterna ökade till 412,3 miljoner kronor (307,7). Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 14,1 procent (15,4).

 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons